Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia CASE WP-CWC-N-1-NC-lab
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

https://git-scm.com/book/pl/v2

https://www.visual-paradigm.com/tutorials/

Efekty uczenia się:

CwC1_U03 Student potrafi posługiwać się narzędziami CASE.

CwC1_U10 Student potrafi posługiwać się narzędziami CASE w przeprowadzaniu badań.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

CwC1_U03 Student nie potrafi posługiwać się narzędziami CASE.

CwC1_U10 Student nie potrafi posługiwać się narzędziami CASE w przeprowadzaniu badań.

Na ocenę 3/3,5:

CwC1_U03 Student potrafi posługiwać się narzędziami CASE - w stopniu podstawowym.

CwC1_U10 Student potrafi posługiwać się narzędziami CASE w przeprowadzaniu badań - w stopniu podstawowym.

Na ocenę 4/4,5:

CwC1_U03 Student potrafi posługiwać się narzędziami CASE - w stopniu dobrym.

CwC1_U10 Student potrafi posługiwać się narzędziami CASE w przeprowadzaniu badań - w stopniu dobrym.

Na ocenę 5:

CwC1_U03 Student bardzo dobrze potrafi posługiwać się narzędziami CASE.

CwC1_U10 Student bardzo dobrze potrafi posługiwać się narzędziami CASE w przeprowadzaniu badań.

Zakres tematów:

1. Przegląd narzędzi CASE.

2. System kontroli wersji git (1).

3. System kontroli wersji git (2).

4. Portal GitHub.

5. WhiteStarUML - tworzenie diagramów klas i generacja kodu na podstawie stworzonego diagramu.

6. Visual Paradigm (1).

7. Visual Paradigm (2).

8. Podsumowanie kursu.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczebna e-learning

Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams na kanale

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6a39d18312ba4600bab7b082ce785c18%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=83fae63a-9ac1-46d4-bc36-d4fff594bf17&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Studenci mają zamieszczać rozwiązania zadań na Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Artur Mikitiuk 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)