Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do programowania WP-CWC-N-1-WdPr
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16592
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, „Język ANSI C. Programowanie”, Wydanie 2, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010

Stephen Prata, „Język C. Szkoła programowania“, Wydanie 6, Helion, Gliwice 2016

Zed A. Shaw, „Programowanie w C. Sprytne podejście do trudnych zagadnień, których wolałbyś unikać (takich jak język C)”, Wydanie 1, Helion, Gliwice 2016

Piotr Wróblewski, „Algorytmy, struktury danych i techniki programowania”, Helion, Gliwice 1997

Jon Bentley, „Perełki Oprogramowania”, WNT, Warszawa 1992

Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman „Algorytmy i struktury danych”, Helion, Gliwice 2003

Język C++, Stroustrup Bjarne, WNT, 2002

Podstawy języka C++, S.B. Lippman, J. Lajoie, WNT, 2003

C++ dla każdego, Jesse Liberty, Helion, 2002

Thinking in C++. Edycja polska, Bruce Eckel, Helion, 2002

Thinking in C++ Tom 2. Edycja polska, Bruce Eckel, Chuck Allison, Helion, 2004

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w;

st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w <= 4,5;

st(w)= 4, jeśli 3,75 < w <= 4,25;

st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w <= 3,75;

st(w)= 3, jeśli 2,75 < w <= 3,25;

st(w)= 2, jeśli w <= 2,75

oraz na bazie podanej niżej reguły:

x wyznacza się ze wzoru x=st(z), gdzie z jest średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji,w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe 1

Zakres tematów:

1) Wstęp:

- historia powstania pojęcia algorytm,

- pojęcie algorytmu,

- przykłady algorytmów i języków programowania w otaczającym nas Świecie,

- pojęcie dziedziny algorytmicznej.

2) Podstawy języka programowania:

- BNF -- meta-notacja do opisu składni języka,

- wyrażenia i sposób ich obliczania,

- wartości logiczne i wyrażenia warunkowe if-then-else,

- definicje procedur, lambda-abstrakcja, procedury rekurencyjne,

rekurencja ogonowa,

- definicje lokalne.

3) Dekompozycja problemu i weryfikacja programów:

- specyfikacja problemu, warunek początkowy i końcowy,

- częściowa poprawność i własność stopu,

- zasady weryfikacji programów,

- przykłady weryfikacji.

4) Struktury danych:

- typy wbudowane,

- konstruktory i wzorce,

- produkty kartezjańskie,

- listy,

- deklaracje typów,

- rekordy,

- typy wariantowe (drzewa),

- wyjątki.

5) Budowanie abstrakcji za pomocą danych:

- konstruktory, selektory i modyfikatory,

- poziomy i bariery abstrakcji,

- przykłady.

6) Procedury wyższych rzędów:

- typy proceduralne i polimorfizm,

- przykłady,

- procedury wyższych rzędów i listy,

- zastosowania procedur wyższych rzędów.

7) Semantyka operacyjna programów funkcyjnych (uproszczona):

- środowiska i ramki,

- semantyka definicji globalnych,

- reprezentacja danych i procedur,

- wywoływanie procedur,

- rekurencja ogonowa,

- semantyka definicji lokalnych,

8) Analiza złożoności:

- rachunek rzędów funkcji,

- koszt czasowy i pamięciowy,

- koszt zamortyzowany

- przykłady.

Metody dydaktyczne:

Praca z literaturą źródłową, e-learning

Metoda eklektyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody komunikacyjnej

Wykład problemowy

Tekst programowany

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala e-learning
Jakub Gąsior 36/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)