Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii WK-N-ZDK-W
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Kod zespołu: g8q07ka.
Nazwa/Kod przedmiotu WPK UKSW: WK-N-ZDK-W/WYK.
Literatura:

Tak jak w opisie ogólnym.

Efekty uczenia się:

Tak jak w opisie ogólnym.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są proszeni o uzgodnienie tematu pracy zaliczeniowej z prowadzącym zajęcia, podczas zjazdu lub w kontakcie mailowym/zespołu Teams. Termin oddania pracy pisemnej: do końca maja 2021 (w wersji elektronicznej w poczcie mailowej). Praca tekstowa (Word): podział struktury (plan), zastosowanie przypisów dolnych, objętość min. 10 stron A4, czcionka 12, w przypisach 10.

Zakres tematów:

1. Przesłanki biblijne – dobra doczesne w Starym i Nowym Testamencie

1.1. Stary Testament

1.2. Nowy Testament

1.3. Biblijna idea własności

2. Zarys historii dóbr parafialnych

3. Codex Iuris Canonici z 1917 r.

4. Nauczanie Soboru Watykańskiego II a dobra doczesne parafii

5. Parafia i jej duszpasterze

5.1. Parafia w aktualnym prawie kanonicznym

5.2. Proboszcz i jego współpracownicy

6. Własność dóbr

6.1. Prawo powszechne Kościoła

6.2. Prawo polskie a parafia Kościoła katolickiego

6.3. Proboszcz reprezentantem katolickiej parafii

6.4. Treść prawa własności w ujęciu cywilno-prawnym

7. Rola biskupa diecezjalnego

7.1. Stanowienie prawa

7.1.1. Ustawy

7.1.2. Zbiory prawa partykularnego i statutowego

7.2. Uprawnienia biskupa diecezjalnego

7.2.1. Zwyczajny podatek diecezjalny

7.2.2. Podatek na seminarium diecezjalne

7.2.3. Nadzwyczajny podatek diecezjalny

7.2.4. Określenie aktów nadzwyczajnego zarządu

7.2.5. Inne uprawnienia ogólne biskupa diecezjalnego

7.3. Wyznaczanie osób do administracji kościelnej; sytuacje nadzwyczajne

7.3.1. Biskup diecezjalny powierza urzędy w Kościele partykularnym

7.3.2. Mianowanie zarządców

7.3.3. Interwencja w sytuacji zaniedbań

7.3.4. Alienacja z pominięciem wymogów kanonicznych

7.4. Powoływanie i nadzorowanie indywidualnych oraz kolegialnych ciał o charakterze wykonawczym lub doradczym

7.4.1. Ekonom diecezjalny

7.4.2. Diecezjalna rada ds. ekonomicznych

7.4.3. Kolegium konsultorów

7.4.4. Rada kapłańska

8. Uprawnienia ordynariusza miejsca

8.1. Zezwolenie na zbiórkę

8.2. Nakaz przeprowadzenia zbiórki

8.3. Odmowa przyjęcia ofiar

8.4. Instrukcje

8.5. Zezwolenie na akty większej wagi

8.6. Zezwolenie na akty większej wagi w instytutach na prawie diecezjalnym, domach sui iuris i stowarzyszeniach życia apostolskiego oraz prawo wglądu w sprawy gospodarcze

8.7. Przysięga zarządcy

8.8. Dobra powiernicze

8.9. Zgoda na sprawę sądową

8.10. Pobożne rozporządzenia

8.11. Zgoda na fundację

8.12. Ulokowanie dóbr parafialnych i fundacyjnych

8.13. Redukcja rozporządzeń fundacyjnych

9. Kompetencje Konferencji Episkopatu lub zebrania biskupów

9.1. Prośby o subwencje ogłaszane przez Konferencję Episkopatu

9.2. Normy dotyczące przeprowadzania zbiórek

9.3. Zasady zarządzania beneficjami

9.4. Ustanowienie instytucji, która zapewnia ubezpieczenie duchownych

9.5. Sporządzenie wykazu czynności wchodzących w zakres aktów nadzwyczajnego zarządzania

9.6. Ustalenie kwoty najmniejszej i największej dla alienacji dóbr kościelnych

9.7. Ustalenie norm dotyczących dzierżawy dóbr kościelnych

9.8. Ustalenie opłat za akty władzy wykonawczej oraz ofiar za sakramenty i sakramentalia

9.9. Utrzymanie instytucji międzydiecezjalnych

10. Nabywanie dóbr przez parafię

10.1. Zasady ogólne prawa kanonicznego

10.2. Środki pozyskiwane od Państwa – wybrane zagadnienia

10.3. Podatek wewnątrzkościelny

10.4. Zbiórki kościelne

10.5. Zbiórki publiczne w prawie polskim; loterie

10.6. Sakramenty i sakramentalia, iura stolae

10.6.1. Stypendia mszalne

10.6.2. Różne ofiary

10.7. Zasiedzenie

10.8. Darowizny

10.8.1. Umowa darowizny

10.8.2. Darowizna a rozliczenia podatkowe w prawie polskim

10.8.3. Przedmiot i przeznaczenie darowizny

10.8.4. Odwołanie darowizny

10.8.5. Wybrane uwagi praktyczne

10.9. Działalność gospodarcza

10.10. Raport Katolickiej Agencji Informacyjnej z 2012 r.

11. Administracja parafialnymi dobrami doczesnymi

11.1. Zasady ogólne

11.2. Przyjęcie obowiązków przez proboszcza: przysięga, inwentarz

11.3. Zwyczajny zarząd

11.4. Najem; dzierżawa

11.5. Cmentarz parafialny

11.6. Działalność charytatywna

11.7. Sprawozdawczość i preliminarze

11.8. Parafialna rada ds. ekonomicznych

11.9. Pracownicy parafialni

11.10. Utrzymanie duchownych, podatek ryczałtowy

11.11. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych

11.12. Nadzwyczajny zarząd

11.12.1. Zasady ogólne

11.12.2. Większy i nadzwyczajny zarząd

11.13. Alienacja

11.14. Sprawy sądowe parafii w relacji do prawa polskiego – wybrane zagadnienia

11.15. Testamenty – prawo kanoniczne

11.16. Fundacje; redukcja zobowiązań

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny,

Wykład problemowy,

Studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:45 - 13:15, sala e-learning
Arkadiusz Domaszk 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)