Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia polskiej literatury dawnej (średniowiecze - renasans - barok) WH-FP-I-1-HPLD-C-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej oraz literatura wskazana w sylabusie.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane przy pomocy metod podających, a weryfikowane w trakcie kolokwium.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane przy pomocy metod poszukujących, a weryfikowane w trakcie kolokwium.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych są osiągane przy pomocy metod eksponujących i poddawane ocenianiu ciągłemu.

Warunki zaliczenia:

-obecność na ćwiczeniach (dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze)

-zaliczenie kolokwiów cząstkowych

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Metoda poszukująca.

Metoda eksponująca.

Praca z podręcznikiem i artykułami fachowymi, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Łukasz Cybulski 21/20 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Łukasz Cybulski 20/20 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Łukasz Cybulski 22/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)