Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka cz. II WH-FP-I-2-Poetyka-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

UTWORY LITERACKIE:

1. F. Durrenmatt, "Kraksa. Historia jeszcze możliwa", przeł. A Wirth, Warszawa 1959.

2. E.-E. Schmitt, "Koncert <<Pamięci anioła>>", w: tegoż, "Trucicielka i inne opowiadania", tłum. A. Sylwestrzak-Wszelaki, Kraków 2011.

3. M. Twain, "Trzydzieści trzy opowieści", tłum. B. Bałutowa, A. Marianowicz, A. Przedpełska-Trzeciakowska, Warszawa 1973.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE W SEMESTRZE ZIMOWYM (ARTYKUŁY ORAZ ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH):

1. J. Parandowski, "Powołanie", w: tegoż, "Alchemia słowa", Warszawa 2020.

2. H. Markiewicz, "Postać literacka i jej badanie", w: tegoż, "Wymiary dzieła literackiego", Kraków 1987 lub w: "Autor - podmiot literacki - bohater", red. A. Matuszewska, J. Sławiński, Wrocław 1983.

3. O. Ortwin, "Żywe fikcje", w: tegoż, "Żywe fikcje", Warszawa 1970.

4. A. Stoff, "Poetyka i semantyka literackich zobrazowań przestrzeni miasta", w: tegoż, "Studia z teorii literatury i poetyki historycznej", Lublin 1997.

5. R. Petsch, "Czas i przestrzeń w opowiadaniu", w: "Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia", wybór tekstów, opracowanie i przekład R. Handke, Kraków 1980.

6. M. Jasińska, "Narrator w powieści", "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1962, z. 1; szerzej dost. w antologii: "Problemy teorii literatury", [seria 1], wyboru dokonał H. Markiewicz, Wrocław 1967 i wyd. nast.

7. J. Sławiński, "O opisie", w: tegoż, "Próby teoretycznoliterackie", Warszawa 1992 lub w: tegoż, "Prace wybrane", t. IV, Kraków 2000.

8. E. Kucharski, "Kompozycja literacka. Jej istota i badanie", w: Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej, Wrocław 1982.

9. L. Fryde, "Problem noweli", w: tenże, "Wybór pism krytycznych", Warszawa 1966; także w: "Pamiętnik Literacki" 1961, z. 1.

10. J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w t. zbior.: "Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", pod red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego, Kraków 1976.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane metodami podającymi i weryfikowanie w trakcie dyskusji na zajęciach;

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane metodami poszukującymi i weryfikowane w trakcie sprawdzania pracy zaliczeniowej;

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są osiągane metodami eksponującymi i poddane ocenianiu ciągłemu.

Zakres tematów:

1. Kompozycja dzieła literackiego.

2. Figury świata przedstawionego:

- postać,

- czas,

- przestrzeń,

- narrator i narracja,

- opis,

-obrazowanie literackie.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Metoda poszukująca.

Metoda eksponująca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Beata Garlej 15/15 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Beata Garlej 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)