Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do muzeologii i muzealnictwa WH-MU-I-1-WstMuz-C
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Folga-Januszewska D., Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 11-15.

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200 -203.

Majewski P., Szkic o muzealium w kulturze czasów współczesnych, w: Rzecz w kulturze, Warszawa 2016.

Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo, Warszawa 1989.

Żygulsk Z.i jun. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach, systematyczna realizacja zadań, wypełnienie kart pracy)

Praca zaliczeniowa (biała karta zabytku)

Zakres tematów:

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

1. Zajęcia wprowadzające do problematyki muzealnictwa

2. Podstawowe pojęcia muzeologii: muzeum i przedmiot muzealny

3. Rozwój poglądów muzeologicznych

4. Rodzaje działalności muzealnej

5. Typologia muzeów - wprowadzenie

6. muzea archeologiczne

7. muzea historyczne

8. muzea biograficzne

9. muzea etnograficzne

10. muzea przyrodnicze

11. muzea techniki

12. muzea sztuki

13. muzea rezydencje

14. Ochrona i opieka nad zbiorami muzealnymi

15. Dokumentacja muzealiów (księga wpływu muzealiów, księga inwentarzowa, karty katalogu naukowego)

Metody dydaktyczne:

Flipped learning

Dyskusja

Prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Elżbieta Sadoch 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)