Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka WF-OB-FIZ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Dera J. 1983. Fizyka morza. PWN

Heller M.1985. Ewolucja kosmosu i kosmologii. PWN.

Katscher F. 1967. Fizyka popularna. Wiedza Powszechna.

Szymborscy S i K. 1981. Wszechocean. Wiedza Powszechna.

Efekty uczenia się:

Zrozumienie związków między naukami biologicznymi (w tym ekologią) a fizyką. Znaczenie procesów fizycznych w ekologii.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny

Zakres tematów:

Kosmologia. Modele wszechświata. Gwizdy zmienne i widma galaktyk. Przesuniecie ku czerwienia. Prawo Hublle'a. Wiek Wszechświata. Wieki Wybuch. Kwazary. Promieniowanie tła. Model standardowi i historia Wszeświata. Grawitacyjne niestabilności i powstanie galaktyk.Typy i przykłady galaktyk.Gromady galaktyk. Gęstość i skład materii we Wszechświecie.Ewolucja gwiazd i diagram H-R. Ciąg główny, białe karły i czerwone olbrzymy. Supernowe. Chemia gwiazd i powstanie pierwiastków. Reakcja termojądrowa. Fizyka oceanu. Energia termiczna i mechaniczna przekazywana oceanowi.Wiatr i falowania oceanu. Typy fal. Okres i długość fali. Fale na głębokiej i płytkiej wodzie. Pływy. Prady oceaniczne.Siła Coriolisa.Termiczny ruch wody i rozkład temperatur w oceanach. El Nino. Nakładanie się fal.Analiza fourierowska i autokorelacje. Fizyka gazów. Ciśnienie. Równanie gazu doskonałego. Temperatura bezwzględna. Temperatura jako średnia energia kinetyczna cząstek. Dyfuzja. Procesy nieodwracalne. Fizyka cieczy. Równanie ciągłości. Prawo Bernoulliego. Dlaczego samolot lata. Przepływ cieczy w rurze. Ruch ciała w cieczy. Lepkość, opór i liczna Reynoldsa .Przepływ laminarny i turbulentny.

Metody dydaktyczne:

Wykład z ćwiczeniami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Janusz Uchmański 48/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)