Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Humanistyczny wymiar ochrony środowiska WF-OB-HWOS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aabc8d899cfa342bb94057ac809e000d8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ca55e9a6-4942-456d-bc3e-8a87dd5f0f52&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Abdank-Kozubski A., Czartoszewski J.W., 2003, Humanistyczny profil ochrony środowiska, Warszawa.

Czartoszewski J.W., 2010, Nauki humanistyczne i sozologia, Warszawa.

Kolbuszewski J. 1992, Ochrona przyrody a kultura, Wrocław.

Latawiec M., 2016, Kultura ekologiczna jako wyraz bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży, (red.) Jarmoch E., Trzpil I., Świderski A., Siedlce: WUP-H w Siedlcach, s. 135-147.

Latawiec M., 2017, Idea ochrony przyrody a Raport Brundtland, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Warszawa, 85-98.

Tyburski W., 2013, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: EK_1-2

- na ocenę 2 (nast..): student nie zna znaczenia nauk humanistycznych w ochronie środowiska; student nie wymienia argumentów na rzecz humanistycznego wymiaru ochrony środowiska.

. na ocenę 3 (dst.): student zna fragmentarycznie znaczenie nauk humanistycznych w ochronie środowiska; student sygnalizuje niektóre argumenty na rzecz humanistycznego wymiaru ochrony środowiska.

- na ocenę 4 (db.): student dobrze zna znaczenie nauk humanistycznych w ochronie środowiska; student szczegółowo wymienia argumentów na rzecz humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

- na ocenę 5 (bdb.): Student bardzo dobrze zna znaczenie nauk humanistycznych w ochronie środowiska; student szczegółowo charakteryzuje na rzecz humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

Umiejętności: EK_3

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi uzasadnić argumentów na rzecz humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

- na ocenę 3 (dst.): student fragmentarycznie potrafi uzasadnić argumenty na rzecz humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie uzasadnia argumenty na rzecz humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

- na ocenę 5 (bdb.): student bezbłędnie uzasadnia argumenty na rzecz humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

Kompetencje: EK_4

- na ocenę 2 (nast..): student nie ma świadomości humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

- na ocenę 3 (dst.): student nie znikomą świadomość humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

- na ocenę 4 (db.): student ma dużą świadomość humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

- na ocenę 5 (bdb.): student ma pełną świadomość humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach wg skali:

15-14 = 5

13 = 4,5

12-11 = 4

10 = 3,5

9-7 = 3

6-0 = 2

(w przypadku mniejszej liczby zrealizowanych zajęć skala ulegnie zmianie na końcu semestru)

2. ocena z egzaminu

Ocena końcowa jest średnią oceny z obecności na zajęciach i oceny z egzaminu końcowego.

Zakres tematów:

1. Historia rozwoju nauk przyrodniczych – 2 godz.

2. Przedmiot zainteresowań nauk humanistycznych w perspektywie ekologicznej – 2 godz.

3. Filozofia ekologiczna (ekofilozofia) – 2 godz.

4. Człowiek–przyroda w perspektywie dziejów filozofii – 4 godz.

5. Przedmiot etyki środowiskowej – 2 godz.

6. Rola i znaczenie świadomości ekologicznej – 2 godz.

7. Perspektywy edukacji ekologicznej – 2 godz.

8. Sozologia jako nauka humanistyczna – 2 godz.

9. Sposób tworzenia przepisów prawa – 4 godz.

10. Wpływ wyników badań nauk przyrodniczych na nauki humanistyczne – 4 godz.

11. Wykorzystanie wiedzy ekologicznej na rozwój nauk humanistycznych – 4 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersacyjny

Studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Michał Latawiec 15/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.