Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński 1 WF-OB-LAC1
Lektorat języków starożytnych (LEK_STA) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektury obowiązkowe:

K. Kumaniecki "Słownik łacińsko-polski"

dowolna gramatyka języka łacińskiego

Lektury uzupełniające:

S.Wilczyński,E.Pobiedzińska,A.Jaworska "Porta Latina" - Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej.

Autorskie materiały prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Wiedza

student zna:

podstawowe zagadnienia z języka łacińskiego

pojęcia i terminy z obszaru nauk przyrodniczych oraz podstawową terminologię filozoficzną;

historię języka łacińskiego i jego wpływ na rozwój j.polskiego i j.europejskie

sentencje, powiedzenia, skróty

student zapoznaje się z etymologią słów

Umiejętności:

po roku nauki student:

poprawnie czyta i tłumaczy przy pomocy słownika proste teksty

rozpoznaje i określa w j. łacińskim poznane formy fleksyjne

rozpoznaje konstrukcje składniowe

tłumaczy proste zdania z j.polskiego na j. łaciński

Kompetencje:

student jest zdolny do dalszego samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu j. łacińskiego oraz docenia nawet podstawową znajomość języka i możliwość jego wykorzystania do nauki języków europejskich, a w szczególności j. romańskich

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin/ semestr

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwiów: 15 godzin

suma godzin: 60 [ 60/30 (25) = 2 ]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny + ćwiczenia mające na celu utrwalenie przedstawionego materiału

Kryteria oceniania:

-Ocena przygotowania do każdych zajęć

-Ocena aktywności na zajęciach

-Ocena z kolokwium (4 kolokwia w semestrze, aby otrzymać ocenę pozytywną z kolokwium należy uzyskać 60% z kolokwium)

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

I. Wiadomości wstępne o języku

1. historia języka łacińskiego

2. alfabet łaciński

3. wymowa,iloczas,zasady akcentowania

II. Słownictwo

1. słownictwo z omawianych tekstów

2. łacińskie sentencje i zwroty frazeologiczne

3. kojarzenie poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich wyrazami z j.polskiego i innych języków nowożytnych

4. słownictwo bezpośrednio związane z kierunkiem studiów

III. Składnia

1. podstawowe części zdania:podmiot,orzeczenie,dopełnienie bliższe i dalsze,przydawka,okolicznik

2.umiejętność tłumaczenia zdań z j.łacińskiego na j.polski

3. składnie: dativus possessivus /ACI /NCI/ ablativus absolutus/CPP

IV. Fleksja

A. Declinatio

1. substantiva declinationum I-V

2. adiectiva I,II,III + gradatio

3. pronomina

B. Praepositiones

C. Coniugationes I-IV + verba anomala

1. indicativus, imperativus, infinitivus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, plusquamperfecti et futuri II activi et passivi

2. participia

Obecność na zajęciach:możliwe 3 nieobecności

Przygotowanie do zajęć:możliwe 2 nieprzygotowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Magdalena Bejm 24/25 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Magdalena Bejm 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.