Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animal Behaviour WF-OB-POAB
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

John Alcock 2013 Animal Behavior – an evolutionary approach. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts, USA. 522 pp.

Nick J. Royle, Per T. Smiseth, Mathias Kölliker 2012 The evolution of parental care. Oxford University Press. 356 pp.

Ponadto publikacje dotyczące danego zagadnienia

Efekty uczenia się:

Po cyklu zajęć studenci potrafią:

1)planować i prowadzić doswiadczenie

2)analizować wyniki

3)dyskutować wyniki z literaturą

4)prezentowanie wyników

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja zagadnienia na podstawie wybranego artykułu:

na ocenę 5- doskonała prezentacja zagadnienia oraz umiejętnosć dyskusji prezentowanego zagadnienia z najnowszą literaturą,

na ocenę 4 - zrozumienie , dobra prezentacja i dyskusja w oparciu o literaturę zadanego problemu

na ocenę 3 - prezentacja i poprawna dyskusja zadanego problemu

na ocenę2 - brak prezentacji zadanego problemu

Zakres tematów:

1.Zachowanie zwierząt – wprowadzenie

2.Zachowania społeczne: owady społeczne, altruizm u owadów społecznych, altruizm i kręgowców

3. W jaki sposób zwierzęta komunikują się?

4 Jak uniknąć drapieżnika i zdobyć pokarm?

5. Jak znaleźć optymalne siedlisko? Jakie są korzyści terytorializmu? Dlaczego zwierzęta migrują?

6. Adaptacje behawioralne zwierząt do życia w ekstremalnych środowiskach

7. W jaki sposób pasożyty wpływają na zachowanie zwierząt?

8. Zegar biologiczny a zachowanie zwierząt

9. Zachowania rozrodcze: wybór partnera, system rozrodczy

10. Opieka rodzicielska: opieka rodzicielska u bezkręgowców, opieka rodzicielska u kręgowców, zależność rodzic-potomek, konkurencja wśród młodych, pasożytnictwo gniazdowe

11. Nerwowa i hormonalna kontrola zachowania zwierząt

12. Zachowanie człowieka

13. Nowe zagadnienia zachowania zwierząt: behawioryści kontra etolodzy, „Umwelt”

14. Jak uczą się zwierzęta?

15. Prezentacja wybranego zagadnienia

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Izabella Olejniczak 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)