Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego WM-MA-N-S2-OPSZ
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone przez platformę e-learningową Moodle i MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af747900540504d83ac5a8f12ba91fec5%40thread.tacv2/conversations?groupId=54f3423f-7223-4ebb-83ad-047845e97f8a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Obowiązkowa:

Karta Nauczyciela

Ustawa o systemie oświaty

Uzupełniająca:

Kodeks Pracy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. udział w wykładach - dopuszcza się dwie nieobecności,

2. wykonanie zadanych prac,

3. aktywne uczestnictwo w zajęciach,

3. zdanie egzaminu obejmującego materiał prezentowany na wykładach.

Ocena końcowa z egzaminu:

50% - 65% ocena dostateczna

66% - 75% ocena dostateczna +

76% - 82% ocena dobra

83% - 90% ocena dobra +

91% - 100% ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

Program zajęć:

1. System edukacji w Polsce - przegląd reform.

2. Normy prawne, akty prawne, normy, źródła prawne - wybrane zagadnienia.

3. Najważniejsze akty prawne z zakresu polskiego prawa oświatowego.

4. Karta Nauczyciela od 1 września 2019 – analiza nowych przepisów.

5. Zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2019.

6. Podsumowanie - awans zawodowy nauczyciela.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Joanna Kandzia 6/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.