Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia 1 WF-OB-BCH1
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8df0adfc7c74f7886b5df47677875d9%40thread.tacv2/conversations?groupId=f689ac4d-3983-4086-8117-8a5afe573a69&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8df0adfc7c74f7886b5df47677875d9%40thread.tacv2/conversations?groupId=f689ac4d-3983-4086-8117-8a5afe573a69&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Podstawy biochemii – J. Kączkowski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2012.

2. Biochemia - J. M. Berg, L. Stryer, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2018.

3. Biochemia kręgowców – W. Miniakowski, S. Weidnera, PWN, Warszawa 2005

Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych – E. Bańkowski, Urban & Partnerzy, Wrocław 2010.

4. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka – K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat problematyki związanej z przemianą materii i energii w komórce i organizmie, podstawowych szlaków metabolicznych człowieka i innych organizmów, a także o budowie komórki.

Student potrafi samodzielnie określić i wymienić składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym mikro- i makroelementy i jaka dziedzina nauki się tym zajmuje.

Student rozumie potrzebę samokształcenia w zakresie funkcjonowania organizmu człowieka i od czego ten proces zależy.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30-60 godz.

Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]

Liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z wyborem pytań opisowych.

Zaliczenie na podstawie oceny przygotowanego opracowania. Na końcową ocenę będzie w głównej mierze miała wpływ ocena z egzaminu pisemnego plus dodatkowo frekwencja i aktywność na wykładach.

Dopuszczalne są jedynie 2 nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

1. Przemiany biochemiczne istotne dla organizmów.

2. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu aminokwasów i białek.

3. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu enzymów.

4. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w wodzie i koenzymów.

5. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

6. Przemiany aminokwasów i białek.

7. Budowa i znaczenie dla organizmu kwasów nukleinowych.

8. Zjawisko utleniania biologicznego i jego roli w organizmie.

9. Cykl kwasów trójkarboksylowych i jego znaczenie dla organizmu.

10. Powstawania energii komórkowej i korzyści wynikające z tego zjawiska.

11. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów prostych.

12. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów złożonych.

13. Proces fotosyntezy.

14. Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu tłuszczowców.

15. Metabolizm tłuszczowców i cukrów oraz ich wzajemne powiązania.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony zdalnie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Katarzyna Góralczyk 7/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)