Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ethics for the Anthropocene WF-OB-DZWONKETH-ER
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1844f3c0cd4f4311983ab70cdde5ccb6%40thread.tacv2/conversations?groupId=c830586a-286d-4caf-af0f-d9904fbe927d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1844f3c0cd4f4311983ab70cdde5ccb6%40thread.tacv2/conversations?groupId=c830586a-286d-4caf-af0f-d9904fbe927d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Cafaro P., Ronald Sandler (eds.), Environmental Virtue Ethics, Littlefield Press 2005.

Di Paola, Marcello (2015): Virtues for the Anthropocene. In: environ values 24 (2), S. 183–207

Dzwonkowska D., (2016), Space for oikos, in: Returning to the Οἶκος. Ways to Recover our Common Home, (eds.) J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski, Rome: LAS, pp. 156-172.

Dzwonkowska D., 2017, Environmental Ethics in Poland, "Journal of Agricultural and Environmnetal Ethics", 2017, DOI 10.1007/s10806-017-9659-6.

Dzwonkowska D., (2013), Virtue and vice in environmental discourse, “Studia Ecologiae et Bioethicae” 11/4: 61-76

Sandler Ronald, Environmental Character: A Virtue-Oriented Approach to Environmental Ethics, Columbia University Press, 2007

Singer Peter, The Most Good You Can Do: How Effective Altruism Is Changing Ideas About Living Ethically

Williams, M., Zalasiewicz J., Haywood, A. & Ellis M. (eds) 2011. The Anthropocene: a new epoch of geological time? Philosophical Transactions of the Royal Society 369A, 833-1112.

Efekty uczenia się:

Knowledge - after the course student knows about main theoretical issues discussed in contemporary ethics

Skills - a student is able to understand moral obligations towards nature, society and other beings

competencies - student applies moral competences in his/her actions

Metody i kryteria oceniania:

Students are obliged to write a philosophical essay. The grade will depend on the presence at lectures, results of the test covering material presented at lectures, and the student's ability to express and prove his/her point of view on the essay's subject.

Zakres tematów:

1. Introduction to Anthropocene (2 hours)

2. Introduction to ethics (6 hours)

3. Ethical challenges of Anthropocene:

a. Environmental ethics (6 hours)

b. Environmental virtue Ethics (4 hours)

c. Human being toward non-human beings (4 hours)

4. Methodology of academic writing and presentation of individual essays (8 hours)

Metody dydaktyczne:

Lecture, discussion, case study

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Dominika Dzwonkowska 1/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)