Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

K: Radio filozoficzne WF-FI-12-KONFWR
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9b5e4a0981834cbdbf79e09821131ec3%40thread.tacv2/conversations?groupId=3cbf5c57-eeb5-42a0-a049-d93ccb2bb49e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zamiast literatury odnosić będziemy się do istniejących audycji radiowych rozgłośni takich jak: Thinking Allowed, Philosophy Talks, Sterne Stunde oraz do audycji Polskiego Radia i Radia filozoficznego Sed Contra.

http://radio.filozoficzne.pl/

Efekty uczenia się:

tudent:

-zdaje sobie sprawę z towarzyszącego kulturze filozoficznego tła.

-zna i rozróżniania gatunki radiowe.

-potrafi wypowiadać się do mikrofonu.

-potrafi dostrzec filozoficzną warstwę wypowiedzi.

-potrafi zastosować zdobytą wiedzę praktyczną do stworzenia autorskiej audycji.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

-obecność na zajęciach:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności – 2

-praca nad własną audycją trwającą 5-10 minut

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z obecności na zajęciach (1/3) i oceny z autorskiej audycji (2/3).

Zakres tematów:

Przygotowywanie audycji na tematy filozoficzne

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja audycji

Na ocenę końcową składają się:

-obecność na zajęciach:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności – 2

-praca nad własną audycją trwającą 5-10 minut

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z obecności na zajęciach (1/3) i oceny z autorskiej audycji (2/3).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Joanna Skurzak 4/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)