Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Semiotyka logiczna WF-FI-12-Sel
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa6a51ff8094e498da2497a12454c1a55%40thread.tacv2/conversations?groupId=58d9b0c4-f04b-4c53-b265-a5f6ca30ea8e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Fragmenty:

1. J. J. Jadacki, Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach, Warszawa 2004,

2. E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, wyd. 3, Warszawa 2011,

3. A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, Tom 1, Wyd. Naukowe PWN, 1995

4. Marek Tokarz, Elementy pragmatyki logicznej, Wydawnictwo PWN,

5. R. Rasmus, J. Symons, "Epistemic Logic", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/logic-epistemic/>.

Efekty uczenia się:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 15 godz.

przygotowanie lektur: 15 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Wiedza:

1. student zna podstawową terminologię z zakresu semiotyki logicznej.

2. student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii.

3. student zna i rozumie wzajemne powiązania oraz komplementarność pomiędzy poznaniem typu filozoficznego i naukowego.

Umiejętności:

1. student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst filozoficzny z zakresu semiotyki logicznej.

2 student poprawnie przeprowadza analizę syntaktyczną wyrażeń.

3. student potrafi stosować podstawy teorii pytań i teorii definicji.

4. student poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną.

5. student trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych wypowiedziach.

Kompetencje społeczne:

1 student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ćwiczenia odbywają się przez program MS TEAMS, w czasie rzeczywistym. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

2. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest obecność na min. 6 zajęciach.

3. Zaliczenia końcowe odbywa się we wcześniej ustalonych grupach i jest nagrywane. Termin zaliczenia to ostatnie zajęcia w semestrze.

Zakres tematów:

1. Klasyfikacje nazw

2. Klasyfikacje zdań

3. Teoria zdań pytajnych

4. Teoria definicji

5. Logika epistemiczna

6-8. Struktury argumentacyjne

Metody dydaktyczne:

Zajęcia przez MS Teams w czasie rzeczywistym, wysyłanie konspektów, korespondencja ze studentami: wysyłanie zadań i korekta odesłanych odpowiedzi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Marek Porwolik 7/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.