Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia menedżerska WSE-EK-EM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://login.uksw.edu.pl/cas/logout?url=https%3A%2F%2Fapd.uksw.edu.pl%2F&locale=pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć będą wykonywane testy (maksymalnie 3 w ciągu semestru) z których student będzie zbierał punkty do zaliczenia końcowego. W każdym teście będzie maksymalnie 10 pytań z tematów bieżących lub wcześniejszych (z poprzednich zajęć). Testy będą wykonywane przez studentów w czasie rzeczywistym na platformie moodla w ściśle określonym czasie.

Punktacja:

0-13=2,0

14-16=3,0

17-19=3,5

20-22=4,0

23-24=4,5

25-26=5,0

Jeśli ktoś nie uzyska wystarczającej liczby punktów aby uzyskać zaliczenie będzie odpowiadał ustnie na platformie MS Teams (wymagana kamera)

Ocena 2,0 - Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z ekonomią menedżerską. Nie rozumie i nie potrafi analizować zjawisk występujących na rynku, nie posługuje się podstawowymi pojęciami a jego wiedza nie jest uporządkowana. Student zbyt często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na niewystarczającym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami jednak ta wiedza nie jest uporządkowana. Student często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na dostatecznym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku , posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu zadowalającym. Student popełnia błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na akceptowalnym poziomie merytorycznym.

Ocena 4,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu dobrym. Student może popełniać przy tym nieliczne błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na odpowiednim poziomie merytorycznym

Ocena 4,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską . Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami na wysokim poziomie. Student rzadko popełnia błędy. Jego wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie merytorycznym.

Ocena 5,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, oraz bezbłędnie posługuje się podstawowymi pojęciami. Student nie popełnia błędów. Jego wiedza i umiejętności są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym

.

Zakres tematów:

Symulacje biznesowe (projekty, zadania, instrukcje analizy danych, testy wiedzy) mające na celu aktywizacje studentów

1.Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej

2.Ekonomia, jako nauka o podejmowaniu wyborów

3.Decyzje menedżerskie - pojęcie i istota

4.Analiza wielofazowych procesów decyzyjnych

5.Cele przedsiębiorstwa a menedżer

6. Popyt, podaż, równowaga w przedsiębiorstwie - rola menedżera

7. Efekt substytucji i dochodowy w ujęciu Słuckiego

8. Koszty w przedsiębiorstwie i ich optymalizacja

9.Współdziałanie rynków: model IS-LM

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Magdalena Hryniewicka 34/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.