Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia menedżerska WSE-EK-EM
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://login.uksw.edu.pl/cas/logout?url=https%3A%2F%2Fapd.uksw.edu.pl%2F&locale=pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu grupowego i zbieranie punktów za przesyłane zadania i umieszczane na platformie MS teams.

Ocena 2,0 - Student nie zna podstawowych zagadnień związanych z ekonomią menedżerską. Nie rozumie i nie potrafi analizować zjawisk występujących na rynku, nie posługuje się podstawowymi pojęciami a jego wiedza nie jest uporządkowana. Student zbyt często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na niewystarczającym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,0 - Student zna podstawowe zagadnienia związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami jednak ta wiedza nie jest uporządkowana. Student często popełnia błędy, a jego wiedza i umiejętności są na dostatecznym poziomie merytorycznym.

Ocena 3,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku , posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu zadowalającym. Student popełnia błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na akceptowalnym poziomie merytorycznym.

Ocena 4,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami w stopniu dobrym. Student może popełniać przy tym nieliczne błędy, jednak jego wiedza i umiejętności są na odpowiednim poziomie merytorycznym

Ocena 4,5 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską . Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, posługuje się podstawowymi pojęciami na wysokim poziomie. Student rzadko popełnia błędy. Jego wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie merytorycznym.

Ocena 5,0 - Student zna podstawowe kategorie związane z ekonomią menedżerską. Rozumie i analizuje zjawiska występujące na rynku, oraz bezbłędnie posługuje się podstawowymi pojęciami. Student nie popełnia błędów. Jego wiedza i umiejętności są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym

Zakres tematów:

Realizacja projektu - drewniane prostokąty i prezentowanie ich na zajęciach przez MS Teams (praca w grupach)

Przykłady zadań:

1.Granica możliwości produkcyjnych – zadania i przykłady

2.Koszt alternatywny - zadania i przykłady

3.Efektywność działalności gospodarczej – trójkąt Herlemana – Kapitałochłonność, ziemiochłonność, pracochłonność - zadania i przykłady

4.Nachylenie krzywej popytu i podaży. Równania popytu i podaży cena i ilość równowagi, rynek - przykłady i zadania

5.Analiza kosztów produkcji w okresie krótkim i długim przykłady i zadania.

6.Ceny bieżące, ceny stałe, PKB, obliczanie stopy wzrostu, wartości dodanej – interpretacja otrzymanych wyników i danych GUS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Magdalena Hryniewicka 16/16 szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Magdalena Hryniewicka 17/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.