Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Katolicka Nauka Społeczna WSE-EK-KNS
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. IUSTITIA ET PAX, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005.

2. T. BORUTKA, J. MAZUR, A. ZWOLIŃSKI, Katolicka nauka społeczna, Paulinianum, Częstochowa 2004.

3. BEŁCH K., Katolicka nauka społeczna. Podręcznik dla studentów teologii i nauk społecznych, Jedność, Kielce 2007

4. FEL STANISŁAW, KUPNY JÓZEF Katolicka nauka społeczna, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. T. BORUTKA, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Czuwajmy, Kraków 2004.

2. IUSTITIA ET PAX, Program społeczny. Wybór tekstów Magisterium Kościoła, W drodze, Poznań-Kraków 2000.

3. Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, t. 1 i 2, Solidarność, Rzym-Lublin 1996.

4. CZ. STRZESZEWSKI, Katolicka nauka społeczna, KUL, Lublin 2003.

Efekty uczenia się:

Celem wykładu jest przekazanie studentom systematycznej ogólnej wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej i zapoznanie z jej podstawową terminologią, zasadami oraz oceną zjawisk społeczno-gospodarczych. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie metoda oraz podstawowe zasady KNS. Następnie przeanalizowany zostanie stosunek nauczania społecznego Kościoła do wybranych, ważniejszych zagadnień życia społecznego, gospodarczego, politycznego, stosunków międzynarodowych i procesu globalizacji, a także sfery kultury i sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi przygotowany na platformie Moodle

Zakres tematów:

Zarys programu:

1. Zagadnienia wstępne

2. Pojęcie KNS, metoda i źródła

3. Podstawowe zasady KNS

4. Najważniejsze encykliki społeczne papieży

5. Prawa i obowiązki człowieka

6. Wokół życia rodzinnego

7. Wspólnota samorządowa i państwowa

8. Udział katolików w życiu politycznym

9. Znaczenie narodu i patriotyzm

10. Pomoc społeczna

11. Praca i życie zawodowe

12. Stosunek KNS do ekonomii i jej zasad

13. Problemy globalne

14. Kultura i sztuka w perspektywie KNS

Metody dydaktyczne:

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aplikacji MSTeams. Wsparcie za pomocą platformy Moodle

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Artur Wysocki 34/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.