Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjno-komunikacyjne WSE-EK-TIK
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

K. Przeździecki, W. Sikorski, W. Treichel; Technologie informacyjne dla Studentów; Witkom; 2017 rok

J. Levy; Stategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty rynkowe, które spotykają się z uznaniem rynku?; Helion; 2017 rok

J. Lambert, F. Curtis; Microsoft Office 2019. Krok po kroku, APN Promise, 2019 rok

Efekty uczenia się:

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w wykładzie 30

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

konsultacje 5

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 10

przygotowanie do egzaminu 20

SUMA GODZIN 110

LICZBA ECTS 110 godz./30 (25) godz. ≈ 4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na podstawie aktywności oraz wykonywanej przez studentów pracy zdalnej w postaci rozwiązywania studium przypadków, przygotowania opracowań własnych oraz zadań obowiązkowych oraz dodatkowych wraz z obecnością na zajęciach.

2– student nie zapoznał się z programem nauczania, nie wyraża znajomości podstawowych pojęć z zakresu technologii informacyjnych oraz nie brał udziału w zajęciach oraz aktywnościach

3 – student w podstawowym stopniu zapoznał się z programem nauczania, wykonał minimalny zakres zadań koniecznych do poznania podstaw z zakresu technologii informacyjnych oraz brał udział w zajęciach bez wykazywania dodatkowych aktywności

4 – student w stopniu wysokim zapoznał się z programem nauczania, umie sam wyszukiwać informacji potrzebnych do rozwiązania zadań, zna pojęcia podstawowe z zakresu technologii oraz potrafi wyszukać informacji o pojęciach wykraczających poza ramy podstawowe, brał udział w zajęciach, wykazując się dodatkową aktywnością

5 – student w stopniu bardzo wysokim zapoznał się z programem nauczania, wyszukując dodatkowe informacje poza programem nauczania, student opanował pojęcia podstawowe oraz dodatkowe z zakresu przedmiotu, zna i umie rozwiązywać zadania problemowe z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, brał udział w zajęciach, będą aktywnym słuchaczem i mówcą, wykonując dodatkowe aktywności.

Zakres tematów:

1. Wstęp do MS Office (1.5 h)

2. Excell podstawowe informacje, funkcje i skróty (3h)

3. Excell dla ekonomisty (3h)

4. Word – formatowanie dokumentów (1.5h)

5. Wyszukanie źródeł prac naukowych, tworzenie bibliografii i przypisów (1.5h)

6. Cyberzagrożenia w sieci, na przykładzie bankowości elektronicznej (1.5h)

7. Bezpieczeństwo w sieci (1.5h)

8. Istota portali społecznościowych i ich impakt na współczesny świat (3h)

9. Biznesowe projektowanie portali oraz aplikacji webowych (3h)

10. Tworzenie wymagań biznesowych oraz funkcjonalności w ramach digitalizacji obecnych procesów (3h)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Mateusz Strzechmiński 29/27 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Mateusz Strzechmiński 24/27 szczegóły
3 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Mateusz Strzechmiński 19/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.