Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-PR-SEM-4JM
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

System prawa karnego (wyd. CH Beck)

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

PR_U02

PR_U07

PR_U08

PR_U09

Kompetencje społeczne:

PR_K01

PR_K02

PR_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę po każdym semestrze. Podstawą zaliczenia seminarium w części obejmującej semestr zimowy jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zakres tematów:

Szczegółowa analiza wybranych zagadnień z zakresu nauki o przestępstwie oraz nauki o karze, w szczególności poszczególnych elementów struktury przestępstwa.

Omówienie techniki pisania pracy magisterskiej i poszczególnych kwestii z tym związanych (wybór tematu, opracowanie planu pracy, struktura pracy, podział pracy na jednostki redakcyjne, opracowywanie przypisów i odsyłaczy, redakcja pracy itd).

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna z elementami metod: studium przypadku, projektowej oraz referatowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:05 - 9:35, sala e-learning
Jarosław Majewski, Piotr Zakrzewski 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)