Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyberprzestępczość WP-BGC-N-2-C
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000

2. Agnieszka Gryszczyńska, Pozyskiwanie i analiza danych dotyczących incydentów cyberbezpieczeństwa [w:] Internet. Analityka danych, red. G. Szpor, Warszawa 2019, s. 296-313, ISBN 978-83-8198-138-5

3. Agnieszka Gryszczyńska, Prowadzenie postępowań karnych w sprawach z zakresu dystrybucji ransomware, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego Nr 1/S/2019, Przestępczość Teleinformatyczna 2018, red. J. Kosiński, Gdynia 2019 , s.193-218, ISSN 1898-3189

4. Internet. Analityka danych, red. Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor, CH. Beck, Warszawa 2019

5. Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji wiedzy i umiejętności dla powyższych efektów kształcenia: Test.

50-60% procent prawidłowych odpowiedzi – ocena dostateczna

60-70% - ocena dostateczna plus

70-80% - ocena dobra

80-90% - ocena dobra plus

90-100% - ocena bardzo dobra

Końcowe zaliczenie przedmiotu zostanie przeprowadzone na platformie Moodle.

Zakres tematów:

1. Pojęcie cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości i incydentów

2. Podstawy prawne ochrony cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości

3. Najczęstsze ataki w świetle raportów

4. Podstawy prawne odpowiedzialności za wybrane czyny naruszające dostępność, poufność lub integralność danych lub systemów informacyjnych

5. Incydenty naruszające dostępność zasobów na przykładzie ataków DoS, DDoS, ransomware.

a. Analiza podstaw prawnych odpowiedzialności za atak

6. Incydenty naruszające poufność zasobów.

a. Odpowiedzialność karna za hacking

b. Naruszenia ochrony danych osobowych

c. Kradzież tożsamości

d. Analiza podstaw odpowiedzialności za atak

7. Oszustwa, oszustwa komputerowe, kradzież środków pieniężnych z rachunków bankowych

a. Analiza podstaw prawnych odpowiedzialności karnej

8. Pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa

9. Współpraca z organami ścigania

10. Pojęcie dowodów elektronicznych

11. Procesowe aspekty zabezpieczania materiału dowodowego w sprawach z zakresu cyberprzestępczości– wybrane problemy prawne i praktyczne

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna - wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów, ćwiczenia praktyczne.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu: synchronicznego (w którym

studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji

Microsoft Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (jako wzmocnienie-dopełnienie kształcenia synchronicznego) –

przy wykorzystaniu platformy e-learningowej e.uksw.edu.pl

Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem zajęć z wykorzystaniem MS Teams.

Ponadto materiały pomocnicze do zajęć udostępniane są na platformie Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Agnieszka Gryszczyńska 30/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.