Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badanie informacji i komunikacja naukowa- wprowadzenie WP-BGC-N-2-BIKN
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: kod zespołu: 5yk8tth
link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa0bc9e93f4849a9ad0f00a6cfa9c33b%40thread.tacv2/conversations?groupId=49b73888-6ac4-4910-9c99-d41b5631d669&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Efekty uczenia się:

EK1: rozróżnia i charakteryzuje informację naukową na tle innych rodzajów informacji

EK2: zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji naukowej

EK3: potrafi wykorzystać narzędzia bibliometryczne do promocji wyników badań naukowych

EK4: potrafi przygotować, także w języku obcym, profil naukowca i umieścić go w wybranej bazie danych

EK5: wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywa naukometria i potrafi samodzielnie dokonać oceny wprowadzanych w niej zmian

Metody i kryteria oceniania:

EK1: rozróżnia i charakteryzuje informację naukową na tle innych rodzajów informacji

Na ocenę 2 (ndst.) - nie rozróżnia i nie potrafi scharakteryzować pojęcia informacji naukowej

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) – rozróżnia i charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu informacji naukowej

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - umie rozróżnić i scharakteryzować zagadnienie informacji naukowej w porównaniu z innymi rodzajami informacji

Na ocenę 5 (bdb.) - umie rozróżnić i scharakteryzować zagadnienie informacji naukowej w porównaniu z innymi rodzajami informacji na poziomie bardzo dobrym, podaje odpowiednie przykłady

EK2: zna i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji naukowej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna żadnych pojęć z zakresu komunikacji naukowej

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji naukowej

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - umie wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji naukowej na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - umie wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji naukowej na poziomie bardzo dobrym

EK3: potrafi wykorzystać narzędzia bibliometryczne do promocji wyników badań naukowych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna żadnych narzędzi bibliometrycznych

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia bibliometryczne

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - potrafi wykorzystać narzędzia bibliometryczne do promocji wyników badań naukowych na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi wykorzystać narzędzia bibliometryczne do promocji wyników badań naukowych na poziomie bardzo dobrym

EK4: potrafi przygotować, także w języku obcym, profil naukowca i umieścić go w wybranej bazie danych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi przygotować profilu naukowca ani umieścić go w wybranej bazie danych

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - potrafi przygotować profil naukowca w podstawowym zakresie i umieścić go w bazie danych

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - potrafi przygotować profil naukowca w dowolnym zakresie oraz w języku obcym i umieścić go w bazie danych

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi przygotować profil naukowca w najszerszym zakresie oraz w języku obcym i umieścić go w dowolnej bazie danych

EK5: wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywa naukometria i potrafi samodzielnie dokonać oceny wprowadzanych w niej zmian

Na ocenę 2 (ndst.) - nie wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywa naukometria

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst.+) - wie jakie podstawowe znaczenie w badaniach naukowych odgrywa naukometria i potrafi przy pomocy grupy dokonać ogólnej oceny wprowadzanych w niej zmian

Na ocenę 4, 4,5 (db., db.+) - wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywa naukometria i potrafi dokonać oceny wprowadzanych w niej zmian przy pomocy grupy

Na ocenę 5 (bdb.) - wie jakie znaczenie w badaniach naukowych odgrywa naukometria i potrafi samodzielnie dokonać oceny wprowadzanych w niej zmian na poziomie bardzo dobrym

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu informacji naukowej i komunikacji

2. Współczesna komunikacja naukowa i jej rozwój

3. Bibliometria i naukometria; obszary badań współczesnej informatologii

4. Otwarta nauka

5. Naukowe bazy danych

6. Narzędzia przydatne w pracy badacza, dokumentowanie dorobku naukowego

7. Media społecznościowe w nauce; komunikacja naukowa w internecie

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca pisemna oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca pisemna oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca pisemna oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca pisemna oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca pisemna oraz ocenianie ciągłe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Marta Osuchowska 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.