Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niematerialne dziedzictwo kulturowe WNHS-ODKS-NDK
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dz. U. 2011 nr 172 poz 1018.

2. Aktualizowane na bieżąco informacje ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/

3. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Ciechanów 1994.

4. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ODKiŚ1_W03 - zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład będzie prowadzony zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

2. ocena z pisemnego egzaminu (w formie testu na platformie Moodle) obejmującego zakres przerobiony na zajęciach

Na ocenę bardzo dobrą (5) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się bardzo dobrą znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Na ocenę dobrą (4) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dobrą znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Na ocenę dostateczną (3) student: nie przekroczył dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał się dostateczną znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Na ocenę niedostateczną (2) student: przekroczył dopuszczalny limit nieobecności i/lub wykazał się niedostateczną znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym.

Zakres tematów:

1. niematerialne dziedzictwo kulturowe (definicja, podstawy prawne i organizacyjne, sposoby badania)

2. początki polskiej etnografii (Kolberg, Gloger)

3. kalendarz (rodzaje kalendarzy i rachuby czasu, rok liturgiczny, staropolskie nazwy miesięcy)

4. obrzędy i święta związane z cyklem roku liturgicznego, m.in.: Kaszubska Gwiôzdka, szopkarstwo krakowskie, kolędowanie Dziadów Noworocznych na Żywiecczyźnie, zwyczaj wodzenia niedźwiedzia na Śląsku Opolskim, „Turki” grodziskie, kroszonkarstwo opolskie, umiejętność ręcznego malowania wzoru opolskiego, procesja Bożego Ciała w Łowiczu i Spycimierzu, uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt w Mikstacie

5. inne lokalne obchody: Barbórka, wyścigi kumoterek, pochód Lajkonika, przywołówki dyngusowe w Szymborzu

6. polskie tańce narodowe: polonez, mazur, kujawiak, oberek, krakowiak

7. zanikające zawody i inne umiejętności: flisackie tradycje w Ulanowie, bartnictwo, sokolnictwo, hafciarstwo kaszubskie szkoły żukowskiej, tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej, krakowska koronka klockowa, Perebory – nadbużańskie tradycje tkackie

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i innych audiowizualnych środków przekazu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Katarzyna Ponińska 24/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)