Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka teoretyczna I WM-FI-401
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4b98dddb892a4f1ea20b632463b1ace9%40thread.tacv2/conversations?groupId=a47c47d0-e525-4eaf-a7d3-baaf83aa968b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

G.L. Kotkin W.G. Serbo, "Zbór zadań z mechaniki klasycznej".

Efekty uczenia się:

Potrafi sformułować i samodzielnie rozwiązać problemy mechaniki klasycznej.

Metody i kryteria oceniania:

W zależności od sytuacji epidemicznej: dwa kolokwia (po 10 punktów), lub systematycznie rozwiązywane zadania domowe (10 serii po 2 punkty). Zaliczenie ćwiczeń -10 punktów.

Ćwiczenia zaliczyć można także, uzyskując przynajmniej 50% punktów z egzaminu pisemnego.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojecia mechaniki punktu materialnego. Więzy. Zasada d’Alemberta. Równania Lagrange’a I rodzaju

2. Współrzędne uogólnione. Lagrangian, zasada stacjonarnego działania. Równania Eulera-Lagrange’a. Pędy uogólnione, siły uogólnione. Potencjał uogólniony.

3. Niezmienniczość lagrangianu. Prawa zachowania. Twierdzenie Noether. Zmienne cykliczne..

4. Układ dwóch ciał. Masa zredukowana. Ruch w polu sił centralnych.

6. Prawa Keplera.Równania krzywych stożkowych. Orbity zamknięte i otwarte.

7. Małe drgania.Mody normalne. Drgania wymuszone i tłumione.

8. Transformacje współrzędnych. Ruch w układzie nieinercjalnym. Ruch na obracającej się Ziemi. Siła Coriolisa

9. Ruch bryły sztywnej. Tensor momentu bezwładności. Momenty główne, momenty dewiacji. Wahadło fizyczne.

10. Kąty Eulera. Ruch bąka symetrycznego. Wahadło fizyczne.

11. Zderzenia. Przekroje czynne.

12. Czasoprzestrzeń. Interwał czasoprzestrzenny. Transformacje Lorentza .Dylatacja czasu. Skrócenie długości. Relatywistyczne dodawanie prędkości.

13. Lagrangian, energia i pęd cząstki relatywistycznej. Naładowana cząstka relatywistyczna w polu elektromagnetycznym.

14. Przestrzeń fazowa. Nawiasy Poissone’a. Równania Hamiltona.

15. Przekształcenia kanoniczne. Twierdzenie Liouville’a. Równanie Hamiltona-Jacobiego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne na platformie MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Tomasz Radożycki 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)