Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy myśli konserwatorskiej WNHS-HS-WPMK
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Podstawowa:

- Zakładka ze strony NID - podpunkty dotyczące ochrony i konserwacji zabytków.

- Vademecum konserwatora zabytków ze strony ICOMOS-u.

- Zarys problematyki ochrony zabytków. Skrypt dla uczestników kursów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1996.

Andrzej Kadłuczko, Ochrona zabytków architektury, T. I, Zarys doktryn i teorii

(Vademecum), Warszawa 2000.

Mieczysław Kurzątkowski, Mały słownik ochrony zabytków, Warszawa 1989.

2. Pomocnicza:

- Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w srodowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007 - także inne prace tego autora.

- Edmund Małachowicz, Ochrona srodowiska kulturowego, T. 1-2, Wrocław 1982; wyd. 2, Warszawa 1988.

- Władysław Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985.

Ochrona i konserwacja zabytków w Polsce w latach 1944-89. Uwarunkowania polityczne i społeczne, T. 1, red. Andrzej Tomaszewski, Warszawa 1996.

Janusz St., Pasierb Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 1968 (wyd. 1); Warszawa 1971 (wyd. 2); Warszawa 1995 (wyd. popr. i uzup.).

Pruszynski Jan, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, T. 1-2, Zakamycze 2001.

Efekty uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

1 stopień:

HS1_W02

HS1_W03

HS1_W06

HS1_U05

HS1_U08

2 stopień:

HS2_W04

HS2_U01

HS2_U04

HS2_K01

HS2_K02

HS2_K03

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - referat i zaliczenie w formie pracy testowej studenta. Na pozytywna ocenę całościowa składa sie wartość merytoryczna wypowiedzi (30%), poprawnosc wypowiedzi (30%), podawane przykłady (30%), forma pracy (10%).

Brak uczestnictwa w 3 zajeciach skutkuje nie zaliczeniem przedmiotu.

Kryteria oceny:

- na ocenę 2 (nast..): nie umie zaprezentowac przyswojonego materiału lub jest on nie na temat; uzyskano mniej niz 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje czesc przyswojonego materiału; uzyskano co najmniej 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje przyswojony materiał oraz potrafi go porównac; uzyskano co najmniej 65 wymaganych punktów.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystac zaproponowany w trakcie zajec materiał, potrafi go porównac i przeanalizowac; uzyskano co najmniej 80 % wymaganych

punktów.

Zakres tematów:

1-2. Główne tendencje w ochronie zabytków.

3-6. Konserwacji zabytków i architektury w XXI wieku.

7-10. Ochrona zabytków XX wieku w Polsce i na swiecie w XXI wieku.

11-14. Waloryzacja zabytków w Polsce.

15-20. Współczesne problemy ochrony zabytków w Polsce.

20-24. Współczesne problemy ochrony zabytków na swiecie.

25-30. Wybrane polskie realizacje konserwatorskie w XX i XXI wieku.

W ramach zajec sa planowane zajecia terenowe - zapoznanie sie z przykładami prac konserwatorskich. W miare mozliwosci planowane są co najmniej dwa wyjścia w teren (Warszawa).

Metody dydaktyczne:

Omówienie przedstawianych zagadnień z użyciem sprzętu multimedialnego i platformy Teams. Weryfikacja z użyciem platformy Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Jakub Lewicki 0/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.