Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczne WSE-BW-BSw
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Metody i kryteria oceniania:

Przekaz wiedzy będzie weryfikowany zarówno poprzez ocenianie ciągłe (wejściówki w formie testu Moodle, zadania e-learningowe) oraz egzamin końcowy w formie testu Moodle. Metody oceny: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest oprócz udziału w wykładzie, uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład będzie prowadzony w formie zdalnej. Prowadzone w czasie rzeczywistym spotkania MS Teams będą służyły przekazaniu kluczowych treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa społecznego, jak również stanowiły wprowadzenie do zagadnień podejmowanych w ramach ćwiczeń z przedmiotu. Elementem wspomagającym zajęcia jest platforma Moodle, poprzez którą udostępniane będą materiały dydaktyczne oraz zadania e-learningowe. Uczestnictwo zarówno w wykładzie, jak i w ćwiczeniach jest obowiązkowe. Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność bez konieczności usprawiedliwiania, a każda następna nieobecność wymaga indywidualnego zaliczenia wyznaczonego materiału.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Małgorzata Pawlus 50/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)