Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstów literackich; Quattrocento i Cinquecento WH-F-FW-I-1-AnLitQC
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe (referat, aktywność podczas zajęć, frekwencja). Znaczącą rolę w ocenie

końcowej będą miały dwa kolokwia w czasie semestru sprawdzające: 1. ogóllną wiedzeę historyczną i historyczno-literacką,

2. samodzielne wyszukiwanie obecności elementów kultury włoskiej tego okresu w julturowej tkance Polski. Osoby, które nie

przedstawią samodzielnego referatu podczas semestru przedstawią pracę semestralną na wybrany temat.

Na odenę 2: student nie posiada kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na odenę 3: student posiada kilka kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na odenę 4: student posiada znakomitą większość kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 5: student opanował w wysokim stopniu wszystkie kompetencje wymienionych w efektach kształcenia (oraz

potrafi wzbogacic je o własne twórcze zastosowanie)

Metody dydaktyczne:

Wykład uczestniczący.

Lektura i analiza wybranych tekstów literackich.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Joanna Pietrzak-Thebault 35/35 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Joanna Pietrzak-Thebault 19/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)