Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJez
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

1. Przedmiot jest zaliczany na ocenę. Zależy ona od liczby punktów zdobytych podczas całego kursu, które przyznawane są następująco:

• obecności – łącznie: 28 p. (14 x 2 p. )

• testy – 90 p. (3 x 30 p.)

• wejściówki – 32 p. (8 x 4 p.)

RAZEM: 150 p.

Próg zaliczenia kolokwium – 60%

2. Każde kolokwium można poprawić na kolejnych zajęciach. Liczy się lepszy wynik.

3. Niepisanie kolokwium na zajęciach skutkuje utratą jednego podejścia.

Punktacja w przełożeniu na ocenę końcową z zajęć:

maks. – 100% (150 p.)

bdb.+ - 95% (142 p.)

bdb. - 90% (135 p.)

db.+ - 84% (126 p.)

db. – 77% (115 p.)

dst.+ – 69% (103 p.)

dst. – 60% (90 p.)

Zakres tematów:

1. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. II (imiesłowowy równoważnik zdania).

2. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. III (szyk wyrazów w zdaniu, , wyrazy funkcyjne, struktura zdania złożonego).

3.Tendencje rozwojowe we współczesnej polszczyźnie.

4. Semantyczne i formalne relacje między wyrazami.

5. Wybrane problemy poprawności słowotwórczej, neologizmy słowotwórcze.

6. Zapożyczenia leksykalne i semantyczne.

7. Łączliwość leksykalna.

8. Metafory w tekstach użytkowych.

9. Redundancja językowa.

10. Poprawność frazeologiczna.

11. Poprawność stylistyczna - wstęp.

12. Moda w języku, szablonowość.

13. Etykieta językowa.

14. Etyka słowa.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia samodzielne i grupowe

- quizy, gry i zagadki

- wejściówki sprawdzające przeczytanie bieżącego materiału

- omawianie podstawowych zagadnień teoretycznych na początku zajęć

- testy z każdego działu

- materiały i notatki udostępniane na platformie moodle

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Małgorzata Ciunović 3/24 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Małgorzata Ciunović 24/24 szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Małgorzata Ciunović 24/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)