Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstów literackich:Ottocento WH-F-FW-I-2-ATLiOtto
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Riccardo Bonavita, "L'Ottocento", Il Mulino, Bologna 2016.

Giulio Ferroni, Andrea Cortellessa, Italo Pantani, Silvia Tatti, Storia e testi della letteratura italiana. Restaurazione e Risorgimento (1815–1861), Mondadori, Milano 2003.

Giulio Ferroni, Andrea Cortellessa, Italo Pantani, Silvia Tatti, Storia e testi della letteratura italiana. La nuova Italia (1861–1910), Mondadori, Milano 2004.

Fragmenty lektur analizowanych podczas zajęć zostaną dostarczone Studentom w formie elektronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia realizowane są w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams. Materiały dostarczane przez wykładowcę na platformie Moodle.

Na ocenę dostateczną (3) absolwent kursu zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), w stopniu podstawowym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w perspektywie historii literatury XIX-wiecznych Włoch (FW1_W03), w stopniu podstawowym umie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie uzasadnić dobór problemu i metod badawczych w zakresie literatury włoskiej XIX wieku, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego XIX-wiecznych Włoch (FW1_K04).

Na ocenę dobrą (4) absolwent kursu dobrze zna metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w perspektywie historii literatury XIX-wiecznych Włoch (FW1_W03), umie sprawnie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie uzasadnić dobór problemu i metod badawczych w zakresie literatury włoskiej XIX wieku, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest dobrze świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego XIX-wiecznych Włoch (FW1_K04).

Na ocenę bardzo dobrą (4) absolwent kursu bardzo dobrze zna metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), znakomicie zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w perspektywie historii literatury XIX-wiecznych Włoch (FW1_W03), umie bez żadnych trudności formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie w pełni uzasadnić dobór problemu i metod badawczych w zakresie literatury włoskiej XIX wieku, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest w pełni świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa literackiego XIX-wiecznych Włoch (FW1_K04).

Zaliczenie na ocenę odbędzie się w formie ustnej na platformie MS Teams w terminie wyznaczonym przez wykładowcę.

Zakres tematów:

1. Ugo Foscolo i “Ultime lettere di Jacopo Ortis”.

2. Ugo Foscolo, wiersze.

3. Alessandro Manzoni.

4. Miejsce "I promessi sposi" w historii prozy włoskiej.

5. Giacomo Leopardi.

6. Giacomo Leopardi, “Canti”.

7. Giacomo Leopardi, “Operette morali”.

8. Giacomo Leopardi, “Zibaldone”.

9. Scapigliatura.

10. Weryzm. Giovanni Verga, Luigi Capuana, Federico De Roberto.

11. Giovanni Verga, Opowiadania.

12. “I Malavoglia” i “Mastro-don Gesualdo” jako wielkie powieści werystyczne.

13. Giosuè Carducci.

14. Giovanni Pascoli.

15. Gabriele d’Annunzio.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Raoul Bruni 22/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)