Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja WH-F-FW-I-2-PNJWmowL
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowy podręcznik: C. Ghezzi, M. Piantoni, R. Bozzone Costa, Nuovo Contatto B2, Loescher Editore.

Materiały własne wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach.

Zaliczenie końcowe w formie ustnej na platformie MS Teams.

Na ocenę dostateczną (3) Student dość dobrze rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, dość umiejętnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dość dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student w umiarkowanym zakresie dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) Student trafnie rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student wykazuje dość wysoką aktywność w zakresie dążenia do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student w pełnym zakresie rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, niemal bezbłędnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, bardzo dobrze rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_W01). Student wykazuje wysoką aktywność w dążeniu do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Zakres tematów:

1. Włochy i Włosi.

2. Stereotypy

3. Kuchnia włoska.

4. Problemy związane z ochroną środowiska.

5. Ekologiczny tryb życia.

6. Rodzina.

7. Imigracja i praca.

8. Media.

9. Włochy i telewizja.

10. Książki.

11. Czytelnictwo we Włoszech.

12. Włochy i kultura światowa.

13. Starożytne Włochy.

14. Nawyki żywieniowe we Włoszech.

15. Kino włoskie.

Metody dydaktyczne:

Kurs prowadzony jest w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams. Materiały dostarczane są na platformie Moodle.

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak klasyczna metoda problemowa, metoda ćwiczeniowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się w obszarze umiejętności osiągane są takimi metodami, jak metoda projektu, studium przypadku, metoda dyskusji seminaryjnej.

Efekty uczenia się w obszarze kompetencji społecznych osiągane są takimi metodami, jak dyskusja, metoda projektu zespołowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Raoul Bruni 23/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.