Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna I WH-FK-I-2-HisStaro-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad76bdc0d1ce2405ca6b656253e042574%40thread.tacv2/conversations?groupId=7b2952ec-005c-40b8-842d-fefbe52154f7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia Starożytna (wiele wydań)

A. Ziółkowski, Historia Starożytna, Warszawa 2010.

B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I-III , Warszawa 2009-2010.

P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2005.

A. Świderkówna, Hellada królów (wiele wydań)

A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta (wiele wydań)

Efekty uczenia się:

Posiada podstawową wiedzę o kulturze badanego obszaru, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim.

Posiada podstawową wiedzę o historii badanego obszaru, tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym.

Posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

1,5 ECTS, w tym:

1 0,5 udział w zajęciach 30 h.

2. 1 ECTS przygotowanie do egzaminu 60h

Metody i kryteria oceniania:

O ocenie końcowej z przedmiotu zadecyduje egzamin pisemny przeprowadzony na koniec kursu. Będzie się on składał z trzech części

1. test z pojęć / dat / osób (85 % punktów)

Ocena będzie stosowna do sumy zdobytych punktów. 0-49,5 %: ndst; 50-59,5%: dst; 60-69,5%: Dst +; 70-79,5%: Db; 80-89,5%: Db+; 90-100% bdb

Na ocenę niedostateczną: student nie posiada elementarnej wiedzy o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia ), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); nie dostrzega i nie rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, nie posiada podstawowej wiedzy o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Nie posiada elementarnej wiedzy o historii starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Nie posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Na ocenę dostateczną: student posiada elementarną wiedzę o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Posiada elementarną wiedzę o historii starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Posiada na poziomie elementarnym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Na ocenę dostateczną: student posiada wystarczającą wiedzę o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Posiada wystarczającą wiedzę o historii starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Posiada na poziomie ogólnym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

Na ocenę bardzo dobrą: student posiada podstawową wiedzę o kulturze starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim. Posiada podstawową wiedzę o historii starożytnej Grecji i Rzymu republikańskiego tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

Zakres tematów:

Posiada podstawową wiedzę o kulturze badanego obszaru, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki, paleografia); dostrzega i rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu, posiada podstawową wiedzę o kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim.

Posiada podstawową wiedzę o historii badanego obszaru, tak w wymiarze politycznym, jak ekonomicznym, społecznym czy kulturowym.

Posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

1,5 ECTS, w tym:

1 0,5 udział w zajęciach 30 h.

2. 1 ECTS przygotowanie do egzaminu 60h

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny on-line, uzupełniony multimedialną prezentacją. Dodatkowo studenci otzrymują materiały multimedialne (Nagrania audycji radiowych, filmy, artykuły) oraz materiały podsumowujące najważniejsze osoby, pojęcia, daty, wydarzenia omawiane na wykładzie, ułatwiając przygotowanie się do egzaminu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 20:00, sala e-learning
Anna Zajchowska-Bołtromiuk 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)