Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne WH-FPZ-II-2-TechInfo
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bryzek R., 2009, Prezentacja multimedialna na lekcjach języka polskiego, w: Dziak A., Żurek S., red., e-polonistyka, Lublin.

2. Kulig A., 2013, Język polski wprawiony w ruch – twórcze zastosowanie aplikacji Prezi w dydaktyce.

3. EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji - Akademia Cyfrowego Edukatora.

4. Walter N. [red.], 2016, Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej.

5. https://fina.gov.pl/edukacja/

6. http://bnd.ibe.edu.pl/

7. nplp.pl

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Student posiada wiedzę na temat dynamiki i kierunków rozwoju ogólnie pojętej teleinformatyki użytkowej w zakresie dydaktyki szkolnej; posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, tworzy scenariusze zajęć z zastosowaniem narzędzi multimedialnych, posiada podstawową wiedzę niezbędną do stworzenia audiowizualnej prezentacji wraz z umiejętnością jej zarejestrowania, potrafi twórczo korzystać z zasobów edukacyjnych Internetu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniania jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach. Na zakończenie pierwszego semestru zaliczeniem jest przygotowanie prezentacji na temat poznanych narzędzi i zasobów internetowych przydatnych w nauczaniu języka polskiego w różnych typach szkół i na różnych poziomach edukacyjnych. Na zakończenie roku Student przygotowuje projekt: scenariusze zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi TIK i zasobów edukacyjnych internetowych.

Zakres tematów:

1. Różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami;

2. Zasoby internetowe do wykorzystania na lekcjach z kształcenia językowego i literacko-kulturowego szczególnie w zakresie:

a) bogacenie słownictwa uczniów,

b) frazeologia na lekcjach języka polskiego,

c) formy wypowiedzi szkolnej,

d) funkcje środków stylistycznych,

e) lektura szkolna z kontekstem historycznym,

f) filmy edukacyjne na temat lektur i ich autorów,

g) konteksty i nawiązania: malarstwo, film, muzyka,

3. Nauka ortografii w sieci

4. Działania projektowe w edukacji: eTwinning

Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja, omówienie projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 17:00 - 18:30, sala e-learning
Małgorzata Furgała 7/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.