Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja kulturowa XX wieku: ikonosfera, audiosfera, logosfera-wykład WH-KUZ-I-3-KmKuXXw
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a51e0252f0a3a4e8e97ae949a672451a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=46a2b115-a677-4f56-b905-58b971bee9fa&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Claude Levi-Strauss, Trójkąt kulinarny

Geertz Clifford, Opis gęsty, w: Interpretacja kultur, Kraków 2005.

Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: M. Buchowski, E. Nowicka (red.), Badanie kultury, PWN, Warszawa 2004, s. 139-179.

Appadurai Arjun, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005.

Fatyga Barbara, Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 1999;

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Efekty uczenia się:

KU1-W09

posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniej- szych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych

KU1_U06

potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych

KU1_K01

ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca:

KU1_W09

- na ocenę 2 (nast.): nie posiada podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych

- na ocenę 3 (dst.): posiada podstawową wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych w zakresie dostatecznym,

- na ocenę 4 (db.): posiada podstawową wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych w zakresie dobrym,

- na ocenę 5 (bdb.): posiada podstawową wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych w zakresie bardzo dobrym,

KU1_U06

- na ocenę 2 (nast.): nie potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych

- na ocenę 3 (dst.): potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych w stopniu dostatecznym,

- na ocenę 4 (db.): potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych dobrym,

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami w zakresie kulturoznawstwa w celu rozwiązywania problemów badawczych w stopniu bardzo dobrym.

KU1_K01

- na ocenę 2 (nast.): nie ma świadomości zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- na ocenę 3 (dst.): ma dostateczną świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- na ocenę 4 (db.): ma dużą świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- na ocenę 5 (bdb.): ma bardzo dużą świadomość świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

Realizacja zadań wskazanych na platformie Moodle oraz egzamin usnty on-line.

Zakres tematów:

Tematy spotkań:

1/ Wprowadzenie

2/ Historia badań nad kulturą

3/ Antropologia interpretatywna i socjologia rozumiejąca

4/ Język i kultura

5/ Uczestnicwo w kulturze

6/ Dyscyplina w kulturze

7/ Konsumpcja

8/ Zakończenie

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Wykład i studium przypadku.

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Zajęcia odbywają sie synchronicznie poprzez MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a51e0252f0a3a4e8e97ae949a672451a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=46a2b115-a677-4f56-b905-58b971bee9fa&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 17:00 - 18:30, sala e-learning
Marcin Jewdokimow 12/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.