Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna-dizajn w muzeum WH-MU-I-1-KuArDiz-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Design. Historia Projektowania, Arkady: Warszawa 2015.

Irma Kozina, Polski Design, SBM: Katowice 2014.

Jacek Mrowczyk [red.], Widzieć / Wiedzieć. Wybór Najważniejszych Tekstów o Designie, Karakter: Kraków 2011.

Józef A. Mrozek, Historia designu a historia sztuki, Kultura Współczesna 2/2009.

Penny Sparke, Historia Wzornictwa, Arkady: Warszawa 2012.

Dejan Sudjic, B jak Bauhaus. Alfabet Współczesności, Karakter: Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

Muz1_W03

Muz1_U02

Muz1_U11

Muz1_K01

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Aktywność na zajęciach 20%

Prezentacja zaliczeniowa (zaliczenie ustne) 60%

Obecność (maks. 3 nieobecności) 20%

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii designu, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego. W prezentacji ustnej korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Prezentacja nie wymaga korzystania z notatek.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego. W prezentacji ustnej student z niewielkimi błędami korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Przy prezentacji tematu sporadycznie korzysta z notatek.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii designu, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem projektantów/szkół na podstawie materiału wizualnego. Fragmentarycznie korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Prezentacja podparta jest notatkami prelegenta.

Zakres tematów:

1-2. Skandynawia i nowoczesny design.

3-4. Design w USA.

5-6. Polskie wzornictwo.

7. Design - oryginał a kopia

8-10. Wzornictwo we Włoszech - postmodernizm.

11-12. Najważniejsze firmy projektowe i ich rola w kształtowaniu trendów wzorniczych.

13-15. Nowoczesne tendencje wzornicze - zrównoważony rozwój, ekologia, dostępność oraz design w kontekście pracy muzealnej.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Prezentacje multimedialne

Wyjścia do muzeum

Debata oksfordzka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Anna Wiśnicka 10/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)