Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii WH-MU-I-2-Histfilo-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a668a687190a94e0789decc34bb3af818%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fdf7ee05-60ad-4420-ab29-bf6c08a0bb79&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a668a687190a94e0789decc34bb3af818%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fdf7ee05-60ad-4420-ab29-bf6c08a0bb79&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

a/ Filozofia starożytna

G. Colli, Narodziny filozofii, tłum. S. Kasprzysiak, Warszawa-Kraków 1991.

J.P. Vernant, Źródła myśli greckiej, tłum. J. Szacki, Warszawa 1969.

Kirk, Raven, Schofield, Filozofia przedsokratejska, J. Lang, Warszawa 1999.

P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna, tłum. P. Domański, Warszawa 2000.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E. I.Zieliński, Lublin 1993 – 2002.

P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, tłum. P.Bobowska, Kęty 2002.

b/ Filozofia i chrześcijaństwo

H. Jonas, Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994.

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, tłum. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997..

A.H. Amstrong, R.A.Marcus, Wiara chrześcijańska a filozofia grecka, H. Bednarek, Warszawa 1994.

c/ Filozofia średniowieczna

E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1987.

Ph. Bohner, E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej, tłum. S. Stomma, Warszawa 1962.

F. van Steenberghen, Filozofia XIII wieku, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2005.

d/ Filozofia nowożytna i współczesna

R.H. Popkin (red.) Historia filozofii zachodniej, Poznań 2003.

K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, tłum. S. Gromadzki, Warszawa 2001.

O. Höffe, Mała historia filozofii, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę w zakresie głównych kierunków myśli filozoficznej w epoce starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem ustnym w czerwcu 2021 roku. Może zaistnieć konieczność przeprowadzenia egzaminu online.

Zakres tematów:

Heraklit o wojnie jako ojcu wszechrzeczy

Sokrates: życie nieprzemyślane nie jest warte życia

Platona krytyka demokracji ateńskiej i koncepcja najlepszego ustroju

Arystotelesa teoria cnót.

Epikura teoria szczęścia jako przyjemności.

Sceptycyzm starożytny.

Cynizm Diogenesa z Synopy

Stoicyzm jako ulubiona filozofia Rzymu.

Neoplatonizm jako synteza filozofii starożytnej

Neoplatonizm chrześcijański: św. Augustyn.

Dualizm państwa ziemskiego i państwa Bożego.

Trynitarna filozofia dziejów Joachima z Fiore

Awerroizm

Neoplatonizm renesansowy a sztuka odrodzeniowa.

Kartezjusz – nowy początek w filozofii

Pascal – sceptycyzm nowożytny.

Panteizm Spinozy

Vico – pierwszy filozof kultury

Francuskie oświecenie.

Kant jako filozof oświecenia

Heglowska filozof ducha

Lewica heglowska

Ekonomia polityczna Marksa

Egzystencjalizm Kierkegaarda

Nietzsche o genealogii pojęć moralnych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Robert Pawlik 4/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)