Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wystawiennictwo WH-MU-I-3-Wystaw-C-L
Cwiczenia 2 (CW2) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się osiągane są na drodze ćwiczeniowo-praktycznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są metodami podającymi (pokaz, opis i analiza wystawy, materiały udostępniane on-line)

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są metodami aktywizującymi (dyskusja, twórczego rozwiązywania problemów, prezentacja)

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są metodami praktycznymi (pokaz, doświadczenie, praca pisemna)

Metody i kryteria oceniania:

Formy sprawdzania osiągnięć studenta:

• opis i analiza wystawy

• wypowiedź ustna w trakcie zajęć on-line

• materiały umieszczane na platformie Moodle (zadania, karty pracy, quizy)

• prezentacja multimedialna i zreferowanie zagadnienia

• praca pisemna na zadany temat.

Na ocenę końcową składają się:

30% aktywny udział w zajęciach (wypowiedź ustna, systematyczne wykonywanie zadań, kart pracy itp.)

30% prezentacja (scenariusz wystawy)

40% praca pisemna (opracowanie noty katalogowej)

Zakres tematów:

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

- inicjowanie i przygotowanie scenariusza wystawy

- tworzenie pomysłu na scenografię

- wybór strategii ekspozycyjnej

- zarządzanie projektem wystawy

- efektywne zarządzanie projektem

- potrzeby zwiedzających

- programy działalności wystawienniczej

- etyka zawodowa

- prawa autorskie

- ocena sterowania ryzykiem

Metody dydaktyczne:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są metodami i narzędziami pracy na odległość (nauczanie zdalne):

- synchroniczne - przy wykorzystaniu łączenia on-line

- asynchroniczne - przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania

- synchronicznie ze wsparciem kontaktu asynchronicznego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Elżbieta Sadoch 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)