Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka w legislacji WP-PR-MON-PCwL
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – rozdziały I i II

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Prawa człowieka, W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Warszawa 2018

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, A. Bodnar, Warszawa 2018

Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wykładu z materiałami źródłowymi, M. Balcerzak, Toruń 2017

Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, L. Garlicki, Warszawa 2017

Ochrona Praw Człowieka po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych, J. A. Rybczyńska oraz A. Demczuk, Lublin 2012

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, T. Jasudowicz, J. Bartosiewicz, R. Fordoński, Olsztyn 2012

Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej polskiej na tle standardów europejskich, K. Machowicz, Lublin 2009

Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, T. Jasudowicz, Toruń 2001

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest obecność - 80%

Aktywność podczas zajęć

Współpraca w grupach problemowych

Realizacja zadań na platformie Moodle

Zaliczenie końcowe - test na platformie Moodle

Zakres tematów:

Przedmiotem zajęć będzie analiza regulacji krajowych i międzynarodowych określających relację jednostki do państwa, wyjaśnienie fundamentalnych pojęć z zakresu praw człowieka, a także zapoznanie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w kontekście zobowiązań państwa (omówienie roli Rady Ministrów) do podejmowania działań legislacyjnych.

Celem zajęć jest ponadto omówienie wolności i praw, istotnych z punktu widzenia legislatora – m.in. prawa do sądu i rzetelnego procesu, prawa do dobrej administracji, prawa do skutecznego środka odwoławczego, prawa do ochrony własności i innych praw majątkowych, wolności osobistej, wolności działalności gospodarczej, wolności słowa i prawa do prywatności.

Metody dydaktyczne:

Praca na aktach normatywnych

Zadania problemowe wynikające z ukazania błędów legislacyjnych

Prezentacja

Dyskusja

Burza mózgów

case study

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Katarzyna Grzelak-Bach 0/0 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.