Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo restrukturyzacyjne WP-PR-MON-Pre
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura uzupełniająca: A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

EK1: definiuje i wskazuje elementy postępowania restrukturyzacyjnego

EK2: wyjaśnia pojęcia związane z przebiegiem postępowania o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego

EK3: charakteryzuje rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

EK4: określa przebieg właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

EK5: charakteryzuje skutki układu

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: egzamin pisemny.

Efekt kształcenia nr 1

Student definiuje i wskazuje elementy postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 2 (ndst): nie umie zdefiniować i wskazać elementów postępowania restrukturyzacyjnego Na ocenę 3 (dst): poprawnie definiuje i wskazuje niektóre elementy postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 4 (db): definiuje i wskazuje większość elementów postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 5 (bdb): definiuje i wskazuje wszystkie elementy postępowania restrukturyzacyjnego , potrafi podawać aktualne przykłady i problemy

Efekt kształcenia nr 2

Student wyjaśnia pojęcia związane z przebiegiem postępowania o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego

Na ocenę 2 (ndst): nie umie wyjaśnić pojęć związanych z postępowaniem o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie wyjaśnia pojęcia związane z postępowaniem o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego

Na ocenę 4 (db): swobodnie wyjaśnia pojęcia związane z postępowaniem o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego, wyróżnia postępowanie o zatwierdzenie układu

Na ocenę 5 (bdb): wyjaśnia z pełnym zrozumieniem pojęcia związane z postępowaniem o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego, potrafi podawać aktualne przykłady i problemy

Efekt kształcenia nr 3

Student charakteryzuje rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 2 (ndst): nie umie scharakteryzować rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie ogólnie charakteryzuje rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 4 (db): charakteryzuje w pełni rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 5 (bdb): charakteryzuje w pełni rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego , umie wyjaśnić istotę postępowania sancyjnego, podaje przykłady

Efekt kształcenia nr 4

Student określa przebieg właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 2 (ndst): nie umie przebiegu właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 3 (dst): poprawnie określa zasadnicze etapy właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 4 (db): płynnie określa większość cech właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

Na ocenę 5 (bdb): określa bez zastrzeżeń i szczegółowo przebieg właściwego postępowania restrukturyzacyjnego

Efekt kształcenia nr 5

Student charakteryzuje skutki układu

Na ocenę 2 (ndst): nie umie scharakteryzować skutków układu

Na ocenę 3 (dst): poprawnie scharakteryzuje skutki i rodzaje układów

Na ocenę 4 (db): biegle scharakteryzuje skutki układu, umie określić jego sens

Na ocenę 5 (bdb): scharakteryzuje skutki układu, umie określić dalszy tok związanych z jego wykonaniem, uchyleniem, zmianą

Zakres tematów:

1. Pojęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

2. Rys historyczny postępowania restrukturyzacyjnego.

3. Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego.

4. Zdolność restrukturyzacyjna.

5. Wniosek restrukturyzacyjny.

6. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

7. Zarząd majątkiem dłużnika.

8. Plan restrukturyzacyjny.

9. Zawarcie układu.

10. Skutki układu.

11. Specyfika postępowania sanacyjnego.

12. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na byt spółki.

13. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Metody dydaktyczne:

EK1: metoda dydaktyczna: wykład problemowy, wykład konserwatoryjny,

EK2: metoda dydaktyczna: wykład problemowy, wykład konserwatoryjny,

EK3: metoda dydaktyczna: wykład problemowy, wykład konserwatoryjny,

EK4: metoda dydaktyczna: wykład problemowy, wykład konserwatoryjny,

EK5: metoda dydaktyczna: wykład problemowy, wykład konserwatoryjny,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Tomasz Szczurowski 0/0 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.