Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozakodeksowe prawo spółek handlowych WP-PR-MON-PPSH
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20858
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Podstawowa:

Szczególne formy spółek, red. A. Kidyba, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017

Uzupełniająca:

Dostępne w LEXie i Legalisie komentarze do prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, etc.

A. Gawrysiak-Zabłocka, Kilka uwag dotyczących powoływania członków zarządu spółek kapitałowych, Zeszyty Prawnicze 14.3. (2014), s. 23-35

oraz inne materiały polecane w trakcie zajęć (zamieszczane na platformie Moodle)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach i przedstawienie referatu

Zakres tematów:

1. Źródła. KSH i KC jako podstawowe źródła prawa spółek

2. Ustawy zawierające przepisy będące lex specialis względem KSH

3. Modyfikacje względem „kodeksowego modelu” wynikające z rozporządzeń wykonawczych do KSH (e-spółki)

4. Rozporządzenia UE: SE i EZIG.

5. Soft law

6. Przegląd modyfikacji wprowadzonych względem modelu kodeksowego w odniesieniu do tworzenia, organizacji, funkcjonowania spółek osobowych

7. Przegląd modyfikacji wprowadzonych względem modelu kodeksowego w odniesieniu do tworzenia, organizacji, funkcjonowania spółek kapitałowych

8. Przegląd modyfikacji wprowadzonych względem modelu kodeksowego w odniesieniu do rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka 11/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.