Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Constitutional Review in Poland WP-PR-MON-CRiP
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

będzie podawana na bieżąco podczas zajęć

Efekty uczenia się:

EK1: zna definicje pojęć związanych z sądownictwem konstytucyjnym w języku angielskim. Tworzy definicje po angielsku

EK2: wymienia i charakteryzuje reguły związane z sądownictwem konstytucyjnym wynikające z przepisów prawnych, orzecznictwa i doktryny prawnej

EK3: rozwiązuje problemy związane z sądownictwem konstytucyjnym

EK4: przygotowuje wypowiedź dotyczącą funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego w praktyce

EK5: dyskutuje i podaje w języku angielskim argumentacje dotyczące kwestii związanych z sądownictwem konstytucyjnym w oparciu o przepisy, orzecznictwo i doktrynę

EK6: uczestniczy w debacie dotyczącej konstytucyjności przepisów prawnych

Metody i kryteria oceniania:

ocenianie ciągłe, obserwacja zachowań, aktywność na zajęciach, egzamin pisemny w postaci testu na ocenę dostateczną, egzamin ustny na ocenę wyższą niż dostateczna apod warunkiem odpowiedniej frekwencji na zajęciach

Zakres tematów:

Zakres tematów:

The origins of the constitutional judiciary in Poland;

The powers of the Constitutional Tribunal under the laws of 2015-2017;

Constitutional law concerning the status of judges;

Constitutional complaint;

Crisis of the constitutional judiciary in Poland.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams –aplikacji opartej na chmurze, zawierającej zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodzącej w skład systemu Office 365 firmy Microsoft, pobranej ze strony office365.uksw.edu.pl. Dodatkowo, jako wsparcie ww. metody stosuje się kontakt asynchroniczny przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, tj. transfer i wymiana wiedzy na platformie Moodle.

Kod umożliwiający dołączenie do zespołu na MS Teams:

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Mirosław Granat 24/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.