Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Investment Law WP-MON-IntInvL
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016

M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011

United Nations Conference on Trade and Development, The Rise Of Regionalism In International Investment Policymaking: Consolidation or Complexity?, UNCTAD Issue Note 3/2013, za: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d8_en.pdf

A. Ali Ghouri, The Evolution of Bilateral Investment Treaties, Investment Treaty Arbitration and International Investment Law, International Arbitration Law Review 2011, vol. 14, nr 6

A. Newcombe, L. Paradell, Law and Practice of Investment Treaties, Kluwer Law International 2009 (rozdz. 1)

E. Zagórska-Prątnicka, Dwustronne umowy o wzajemnej ochronie inwestycji, Biuletyn Arbitrażowy 2009, nr 9

United Nations Conference on Trade and Development, Scope and Development, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/diaeia20102_en.pdf

S.H. Nikièma, Best Practices. Definition of Investor, International Institute for Sustainable Development, za: https://www.iisd.org/pdf/2012/best_practices_definition_of_investor.pdf

United Nations Conference on Trade and Development, Expropriation, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d7_en.pdf

M. Świątkowski, Czy wyrok sądu stanowi „inwestycję” w rozumieniu traktatów o ochronie inwestycji?, (w:) M. Łaszczuk (red.), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski, Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012

United Nations Conference on Trade and Development, Fair and Equitable Treatment, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d5_en.pdf

A. Martinez, Invoking State Defenses in Investment Treaty Arbitration', (w:) M. Waibel , A. Kaushal (red.), The Backlash against Investment Arbitration, Kluwer Law International 2010

J. Sicard-Mirabal, Yves Derains, Introduction to Investor-State Arbitration, Kluwer Law International 2018

M. Świątkowski, Dlaczego Polska nie jest stroną Konwencji waszyngtońskiej o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych?, (w:) J. Okolski (red.), A. Całus, M. Pazdan, S. Sołtysiński, T. Wardyński, S. Włodyka, Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010

K. Czech, O przystąpieniu Polski do konwencji waszyngtońskiej: debata na argumenty prawne, ekonomiczne, czy reputacyjne?, (w:) M. Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017

P. Bernardini, ICSID Versus Non-ICSID Investment Treaty Arbitration?, (w:) M.A. Fernández-Ballesteros, D. Arias (red.), Liber Amicorum Bernardo Cremades, La Ley 2010

Ł. Kaługa, Specyfika międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego, Mik C. (red.), Arbitraż w prawie międzynarodowym, Warszawa 2014

S.D. Franck, Development and Outcomes of Investment Treaty Arbitration, Harvard International Law Journal 2009, vol. 50, nr 2

A. Nilsson, O. Englesson, Inconsistent Awards in Investment Treaty Arbitration: Is an Appeals Court Needed?, Journal of International Arbitration 2013, vol. 30, nr 5

Z. Kosteczka, Amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym, Biuletyn Arbitrażowy 2010-2011, nr 4 (16)

J. Kozikowski, Nowe reguły jawności UNCITRAL w kontekście Polski i dalszego rozwoju standardów jawności w arbitrażu międzynarodowym, ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, nr 4

P. Nisztor, Milionowe wydatki na prawników nie idą w błoto, Puls Biznesu, 8 sierpnia 2012 r., wyd.elektroniczne

Ch.N. Brower, Are Fear, Disinformation, Politics and the European Commission Becoming The Four Horsemen Of The Apocalypse For International Investment Dispute Arbitration?, Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones 2015, vol. 8, nr 3

Ł. Kułaga, Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym, Europejski Przegląd Sądowy, kwiecień 2017

S. Hindelang, Study on Investor-State Dispute Settlement (‘ISDS’) and Alternatives of Dispute Resolution in International Investment Law, (w:) European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union, Investor-State Dispute Settlement (ISDS) provisions in the EU’s International Investment Agreements, vol. 2, wrzesień 2014, za: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2525063

Efekty uczenia się:

PR_U10: student potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Na ocenę 5: student potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i omawiać przy jego użyciu problematykę prawa inwestycyjnego

Na ocenę 4: student w znacznym stopniu potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i omawiać przy jego użyciu problematykę prawa inwestycyjnego

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i omawiać przy jego użyciu problematykę prawa inwestycyjnego

Na ocenę 2: student nie potrafi posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i omawiać przy jego użyciu problematykę prawa inwestycyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Moot exercise (ćwiczenie praktyczne) na koniec konwersatorium (każdy student zobowiązany do ustnego wystąpienia jako pełnomocnik w hipotetycznej sprawie inwestycyjnej)

Zakres tematów:

1/ Wprowadzenie do problematyki MPI (pojęcie i znaczenie BIZ, historyczne sposoby ochrony BIZ, proces kodyfikacji MPI, cechy współczesnego MPI, podmioty MPI, metody rozstrzygania sporów z zakresu MPI, trend do regionalizmu w MPI i jego możliwy rozwój, znaczenie analiz OECD, UNCTAD, UNCITRAL)

Podręcznik / UNCTAD: Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016, s. 83-98; M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011, s. 1-22; s. 96-107; United Nations Conference on Trade and Development, The Rise Of Regionalism In International Investment Policymaking: Consolidation or Complexity?, UNCTAD Issue Note 3/2013, za: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d8_en.pdf (całość)

Literatura: A. Ali Ghouri, The Evolution of Bilateral Investment Treaties, Investment Treaty Arbitration and International Investment Law, International Arbitration Law Review 2011, vol. 14, nr 6; A. Newcombe, L. Paradell, Law and Practice of Investment Treaties, Kluwer Law International 2009 (rozdz. 1); E. Zagórska-Prątnicka, Dwustronne umowy o wzajemnej ochronie inwestycji, Biuletyn Arbitrażowy 2009, nr 9

Orzecznictwo: Asian Agricultural Products Ltd. v. Republic of Sri Lanka, ICSID Case No. ARB/87/3, Final Award; Republic of Ecuador v. United States of America (PCA Case No. 2012-5), Award

2/ Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony na podstawie MPI (pojęcia inwestycji i inwestora, pojęcia terytorium z BIT i obszaru z TKE, przykłady inwestycji, problem treaty shopping, sposoby zawężenia definicji inwestycji, rozszerzenie ochrony MPI na podmiot krajowy)

Podręcznik / UNCTAD: Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016, s. 101-107; M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011, s. 56-95, s. 118-139; United Nations Conference on Trade and Development, Scope and Development, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/diaeia20102_en.pdf (całość)

Literatura: S.H. Nikièma, Best Practices. Definition of Investor, International Institute for Sustainable Development, za: https://www.iisd.org/pdf/2012/best_practices_definition_of_investor.pdf

Orzecznictwo: Tokios Tokelés v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/02/18, Decision on Jurisdiction; Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A, S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L. v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/20, Decision on Jurisdiction; Venezuela Holdings, B.V., et al (case formerly known as Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V., et al.) v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/07/27; Decision on Jurisdiction; Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco [I], ICSID Case No. ARB/00/4; Decision on Jurisdiction

3/ Zakaz wywłaszczenia (nacjonalizacja, bezpośrednie i pośrednie wywłaszczenie, doktryna Hull’a; prawo do regulacji a wywłaszczenie, przedmioty wywłaszczenia, legalność wywłaszczenia, problematyka quantum, traktatowe modele ochrony wg UNCTAD)

Podręcznik / UNCTAD: Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016, s. 111-113; M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011, s. 321-364; United Nations Conference on Trade and Development, Expropriation, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d7_en.pdf (całość)

Literatura: M. Świątkowski, Czy wyrok sądu stanowi „inwestycję” w rozumieniu traktatów o ochronie inwestycji?, (w:) M. Łaszczuk (red.), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski, Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012

Orzecznictwo: Enkev Beheer B.V. v. Republic of Poland, PCA Case No. 2013-01; First Partial Award; Venezuela Holdings, B.V., et al (case formerly known as Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V., et al.) v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/07/27, Award; Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1; Award; Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/19 (formerly Aguas Argentinas, S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. v. Argentine Re, Decision on Liability

4/ Sprawiedliwe i uczciwe traktowanie oraz zakaz działań arbitralnych (obiektywny charakter standardu FET, znaczenie praktyczne FET, składowe FET, przenikanie się FET z problematyką wywłaszczenia, pojęcie arbitralności i jego relacja względem innych standardów)

Podręcznik / UNCTAD: Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016, s. 116-120; M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011, s. 221-266; s. 205-218; United Nations Conference on Trade and Development, Fair and Equitable Treatment, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, za: http://unctad.org/en/Docs/unctaddiaeia2011d5_en.pdf (całość)

Orzecznictwo: Bilcon of Delaware et al v. Government of Canada, PCA Case No. 2009-04, Award on Jurisdiction and Liability; International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, UNCITRAL, Arbitral Award; Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22; Final Award

5/ Pełna ochrona i bezpieczeństwo, klauzula parasolowa (historyczny rozwój i współczesne znaczenie zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa, bezpieczeństwo/ ochrona fizyczna i prawna, zasada pacta sunt servanda w prawie międzynarodowym, kontrowersje wokół klauzul parasolowych na tle jurysdykcji trybunałów i zakresu zobowiązań)

Podręcznik : Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016, s. 120-121; M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011, s. 267-284

Orzecznictwo: American Manufacturing & Trading, Inc. v. Republic of Zaire, ICSID Case No. ARB/93/1, Award; Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2, Award; SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines, ICSID Case No. ARB/02/6, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction; SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/01/13, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction

6/ Przesłanki odpowiedzialności państwa i jej wyłączenie (pojęcie czynu zabronionego, przypisanie czynu, naruszenie zobowiązania, szkoda, zgoda na działanie, samoobrona, środki odwetowe, vis major, stan konieczności, dobra wiara a możliwość przypisania i wyłączenia odpowiedzialności)

Podręcznik: M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011, s. 369-405

Literatura: A. Martinez, Invoking State Defenses in Investment Treaty Arbitration', (w:) M. Waibel , A. Kaushal (red.), The Backlash against Investment Arbitration, Kluwer Law International 2010, s. 315 -337; J. Sicard-Mirabal, Yves Derains, Introduction to Investor-State Arbitration, Kluwer Law International 2018, s. 161 – 170

Orzecznictwo: World Duty Free Company v Republic of Kenya, ICSID Case No. Arb/00/7, Award; LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc .v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/1, Decision on Liability; El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15, Award

Obowiązują również: Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, za: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

7/ Przegląd problematyki ISDS, cz. 1 (traktowe i kontraktowe klauzule arbitrażowe, standing offer of arbitration, dopuszczalność sporu, w tym problematyka notyfikacji i fork-in-the road, rola ICSID i jego procedur, rola PCA, wpływ instrumentów prawa handlowego opracowanych przez UNCITRAL, SCC jako brama Wschód-Zachód)

Podręcznik: Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016, s. 128-137; M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011, s. 423-443

Literatura: M. Świątkowski, Dlaczego Polska nie jest stroną Konwencji waszyngtońskiej o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych?, (w:) J. Okolski (red.), A. Całus, M. Pazdan, S. Sołtysiński, T. Wardyński, S. Włodyka, Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010; K. Czech; O przystąpieniu Polski do konwencji waszyngtońskiej: debata na argumenty prawne, ekonomiczne, czy reputacyjne?, (w:) M. Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017; P. Bernardini, ICSID Versus Non-ICSID Investment Treaty Arbitration?, (w:) M.A. Fernández-Ballesteros, D. Arias (red.), Liber Amicorum Bernardo Cremades, La Ley 2010; Ł. Kaługa, Specyfika międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego, Mik C. (red.), Arbitraż w prawie międzynarodowym, Warszawa 2014

8/ Przegląd problematyki ISDS, cz. 2 (zarys przebiegu postępowania, specyfika logistyczna arbitrażu, współpraca administracji rządowej i pełnomocników, modele obsługi prawnej państw, szkolenia administracji rządowej w zakresie document production w państwach rozwijających się, ujawnienie notatek służbowych i informacji niejawnych, koszty postępowania, udział big law, wzrost krytyki ISDS, prace nad reformą w ramach UNCITRAL, Working Group III, koncepcja MIC)

Podręcznik: Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016, s. 137-143

Literatura: S.D. Franck, Development and Outcomes of Investment Treaty Arbitration, Harvard International Law Journal 2009, vol. 50, nr 2; A. Nilsson, O. Englesson, Inconsistent Awards in Investment Treaty Arbitration: Is an Appeals Court Needed?, Journal of International Arbitration 2013, vol. 30, nr 5; Z. Kosteczka, Amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym, Biuletyn Arbitrażowy 2010-2011, nr 4 (16); J. Kozikowski, Nowe reguły jawności UNCITRAL w kontekście Polski i dalszego rozwoju standardów jawności w arbitrażu międzynarodowym, ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, nr 4; P. Nisztor, Milionowe wydatki na prawników nie idą w błoto, Puls Biznesu, 8 sierpnia 2012 r., wyd.elektroniczne; Ch.N. Brower, Are Fear, Disinformation, Politics and the European Commission Becoming The Four Horsemen Of The Apocalypse For International Investment Dispute Arbitration?, Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones 2015, vol. 8, nr 3; Ł. Kułaga, Unia Europejska a zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym, Europejski Przegląd Sądowy, kwiecień 2017; S. Hindelang, Study on Investor-State Dispute Settlement (‘ISDS’) and Alternatives of Dispute Resolution in International Investment Law, (w:) European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union, Investor-State Dispute Settlement (ISDS) provisions in the EU’s International Investment Agreements, vol. 2, wrzesień 2014, za: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2525063

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny (case studies z wykorzystaniem metody sokratejskiej)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 11:15, sala e-learning
Konrad Czech 6/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.