Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o prawie WSE-EU-NOP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wronkowska, S. (2005). Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Poznań: Ars Boni et aequi.

Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P. (2017). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: C.H. Beck.

Kordela, M. (red.). (2011). Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarentowski, M. (2020). Sądy i instytucje ochrony prawnej (skrypt).

Jarentowski, M. (2020). Prawo karne (skrypt).

Zakres tematów:

TEMAT - ZAGADNIENIA - LITERATURA

(* gwiazdką oznaczono literaturę obowiązkową)

1. NORMY POSTĘPOWANIA. SANKCJE

♦ rodzaje (funkcje) wypowiedzi: opisowe, ocenne, dyrektywalne ♦ budowa normy postępowania ♦ generalność i abstrakcyjność / indywidualność i konkretność normy postępowania♦ uzasadnienie obowiązywania normy ♦ normy prawne ♦ trójczłonowa koncepcja normy prawnej ♦ normy sprzężone: norma sankcjonowana i norma sankcjonująca ♦ sankcja ♦ rodzaje sankcji

*S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2014, r. I p. 1-4, r. X p. 3-4.

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2017, § 33 i r. VIII.

2. PRZEPISY PRAWNE

♦ przepis prawny ♦ kondensacja i rozczłonkowanie tekstu prawnego; norma prawna a przepis prawny ♦ pożądane cechy języka tekstów prawnych i środki im służące♦ rodzaje przepisów prawnych

*Wronkowska, r. VI p. 2 i 3.

Chauvin, § 31, 32, 42 i 43.

3. SYTUACJE PRAWNE

♦ obowiązek ♦ uprawnienie, wolność prawnie chroniona, kompetencja ♦ prawo przedmiotowe i prawo w sensie podmiotowym ♦ Prawa człowieka i obywatela

*Wronkowska, r. XV.

4. POWSTAWANIE PRAWA

♦ źródła prawa (fakty prawotwórcze i ich rezultaty) a źródła poznania prawa ♦ formy powstawania prawa ♦ proces tworzenia prawa w Polsce

*Wronkowska, r. II.

Chauvin, § 67-70.

5. AKT NORMATYWNY I JEGO BUDOWA

♦ akt normatywny ♦ akt prawny ♦ budowa aktu normatywnego

*Wronkowska, r. III.

Chauvin, § 44 i 45.

6. RODZAJE AKTÓW NORMATYWNYCH

♦ akty powszechnie obowiązujące (źródła powszechnie obowiązującego prawa) ♦ akty o charakterze wewnętrznym ♦ prawo międzynarodowe ♦ akty normatywne Unii Europejskiej ♦ hierarchia aktów normatywnych

*Wronkowska, r. IV, r. IX p. 3

*A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 361-372.

Chauvin, § 71, 73 i 74.

7. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA

♦ obowiązywanie prawa ♦ wejście aktu normatywnego w życie ♦ vacatio legis ♦ eliminowanie aktów normatywnych z systemu ♦ norma retroaktywna ♦ podmiotowe i terytorialne obowiązywania prawa ♦ ogłaszanie aktów normatywnych ♦ rodzaje dzienników urzędowych

*Wronkowska, r. V i XI pkt 1 i 2.

Chauvin, § 64, r. XI.

8. SYSTEM PRAWA

♦ systemy naturalne i sztuczne, systemy realne i nominalne ♦ pojęcie systemu prawa ♦ systemy civil law i common law ♦ zupełność i spójność systemu prawa ♦ gałęzie prawa

*Wronkowska, r. IX pkt 1, 2, 4 i 5.

*Chauvin, § 50.

Chauvin, r. X.

9. PODMIOTY PRAWA. STOSUNEK PRAWNY

♦ podmioty prawa w różnych gałęziach prawa ♦ zdolność prawna ♦ zdolność do czynności prawnych ♦ osoby prawne i ich rodzaje ♦ stosunek społeczny ♦ stosunek faktyczny a stosunek tetyczny ♦ stosunek prawny ♦ przedmiot i treść stosunku prawnego ♦ powstanie stosunków prawnych

*Wronkowska, r. XIV i XVI.

Chauvin, r. XVI.

Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, red. M. Kordela, Warszawa 2011, r. VII p. 1.

10. DEFINIOWANIE PRAWA

♦ pozytywizm, naturalizm, realizm

*Chauvin, § 1-3.

11. PRAWO A MORALNOŚĆ

♦ rodzaje norm postępowania ♦ moralność perfekcjonistyczna a solidarnościowa ♦ prawo a normy moralne: związki treściowe, funkcjonalne, walidacyjne ♦ konflikt norm prawnych i moralnych

*Wronkowska, r. XVIII.

Chauvin, § 11-17.

12. SĄDY I INNE INSTYTUCJE OCHRONY PRAWA. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

♦ rodzaje sądów ♦ postępowanie sądowe ♦ skład sądu ♦ organy quasisądowe ♦ instytucje ochrony prawa

*Jarentowski, Sądy i instytucje ochrony prawnej.

Kompendium, r. VII p. 5.

S.H. Duggin, Niezależni, bo nieodwoływalni, „Rzeczpospolita” z 2 IX 2017 r.

J. Sokołowski, Szukając kompromisu elit, „Rzeczpospolita” z 2 IX 2017 r.

13. PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE.

♦ czynności prawne ♦ przedawnienie roszczeń ♦ własność i inne prawa rzeczowe

*Kompendium, r. VII p. 1 i 2.

14. PRAWO CYWILNE – ZOBOWIĄZANIA I SPADKI. PRAWO RODZINNE.

♦ zobowiązania: umowy, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie ♦ sprzedaż ♦ odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową ♦ prawo rodzinne

*Kompendium, r. VII p. 3 i 4, r. VIII.

*Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2015, r. II, § 4 pkt VII i VIII.

15. PRAWO KARNE

♦ pojęcie przestępstwa ♦ zasady odpowiedzialności karnej ♦ rodzaje winy ♦ wyłączenie bezprawności: obrona konieczna, stan wyższej konieczności ♦ wyłączenie winy: niepoczytalność ♦ kary i środki karne

*Jarentowski, Prawo karne.

Kompendium, r. VI p. 1.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Marek Jarentowski 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)