Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa WSE-BW-SO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a68995e9c87874a75a84711a0dc512ecb%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ebe903e-11b1-4829-ad0c-f5fe2ab794d6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, J. Jakubowski, R. Sztencel

Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, J. Jakubowski, R. Sztencel

Siedem wykładów ze statystyki, R. Zieliński

Efekty uczenia się:

BW1_W01, BW1_U01

Metody i kryteria oceniania:

pisemny egzamin

Zakres tematów:

1. Podstawy analizy matematycznej w statystyce.

2. Prawdopodobieństwo, zmienna losowa, wartość oczekiwana, rozkład prawdopodobieństwa.

3. Generowanie zmiennych losowych w MS Excel.

4. Analizy danych statystycznych przy użyciu MS Excel.

5. Prawo wielkich liczb i centralne twierdzenie graniczne.

6. Zagadnienie estymacji.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala e-learning
co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Tomasz Rogala 101/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)