Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Digitalizacja z zastosowaniem systemów mobilnych w ochronie zabytków i cyfryzacji dziedzictwa kulturowego WM-MA-U2-DIGI
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Literatura:

Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2 - https://gis-support.pl/swietny-podrecznik-akademicki-do-qgis-za-darmo/ lub

http://www.dts.put.poznan.pl/wp-content/uploads/QGIS/20170602_Systemy_informacji_przestrzennej_z_QGIS_2_18.pdf

Kubik H., 2007, Sieci neuronowe w analizie uszkodzeń powierzchni, "Fizyka budowli w teorii i praktyce", t. II - http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD6-0004-0047/c/Kubik.pdf

Iwona Szmelter, 2018, "Holizm to przyszłość? Całościowa perspektywa ochrony dziedzictwa kultury materialnego, niematerialnego i cyfrowego", "Widomości konserwatorskie", 56/2018 - http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk56.pdf

Anna Maj, 2008, "Media w podróży" - https://www.researchgate.net/profile/Anna_Maj/publication/215446905_Media_w_podrozy_Media_in_Travel/links/555123ac08ae93634ec9f91e/Media-w-podrozy-Media-in-Travel.pdf

"Cyfrowy archeolog. Podręcznik promocji archeologii w nowych mediach" - https://nowa.muzarp.poznan.pl/fotki/files/files/Cyfrowy_archeolog_PDF_v1.2.pdf

"Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach", Warszawa / UKSW - http://www.ihs.uksw.edu.pl/node/429

Efekty uczenia się:

12 pkt ECTS (1 pkt ECTS = 25-30 godz.)

Udział w zajęciach / łącznie – 105 godz. = 3,5 pkt ECTS

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Udział w laboratorium – 30 godzin

Udział w wykładzie – 45 godzin

Przygotowanie do zajęć

20 godz.

Czas na przygotowanie referatu – 10 godz.

Samodzielna lektura – 50 godz.

Przygotowanie do zaliczenia (test, egzamin) – 30 godz.

Łącznie – około 300 godz. / 12 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – zaliczenie: obecność, aktywny udział w zajęciach (np. dyskusja) oraz przygotowanie referatu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2. Systemy mobilne – sprzęt, oprogramowanie, dane – dostępne rozwiązania, analiza oferty rynkowej.

3. Zasoby cyfrowe – dane z badań, dokumentacja cyfrowa, bazy danych – pozyskiwanie, przetwarzanie, archiwizacja (analiza przykładów).

4. Zasoby on-line a digitalizacja dziedzictwa kulturowego (analiza przykładowych zasobów – np. Geoportal2).

5. Zagadnienia problemowe – część referatowa – „Systemy informacji przestrzennej – QGIS”.

6. Zagadnienia problemowe – część referatowa – „Przetargi na usługi wykonywania aplikacji (mobilnych, internetowych itp.) – muzea, archiwa państwowe, Narodowy Instytut Dziedzictwa”.

7. Zagadnienia problemowe – część referatowa – „Sieci neuronowe – zastosowanie, przykłady itp. a ochrona zabytków”.

8. Zagadnienia problemowe – część referatowa – „Nowe rozwiązania IT w popularyzacji zabytków” – część I.

9. Zagadnienia problemowe – część referatowa – „Nowe rozwiązania IT w popularyzacji zabytków” – część II.

10. Zagadnienia problemowe – część referatowa – „Informatyk – oferta pracy w branży zabytki / konserwacja”.

11. Zagadnienia problemowe – część referatowa – „Software i hardware jako dziedzictwo kulturowe – „zabytek informatyki””.

12. Analiza wybranych przykładów danych teledetekcyjnych i/lub cyfrowych – część I.

13. Analiza wybranych przykładów danych teledetekcyjnych i/lub cyfrowych – część II.

14. Analiza wybranych przykładów danych teledetekcyjnych i/lub cyfrowych – część III.

15. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne / metody poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

- sytuacyjna

Metody dydaktyczne / praktyczne:

- ćwiczeniowa

- metoda projektu

- obserwacji

Metody dydaktyczne / dyskusyjne:

- referatu

Metody dydaktyczne / eksponująca:

- pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:15 - 13:45, sala e-learning
Rafał Zapłata 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)