Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe technologie (w tym hiperspektralne) w ochronie, uczytelnianiu i eksponowaniu obiektów zabytkowych WM-MA-U2-NTUZ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acfbf64e43fd9469eaeee437be6065f72%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8aa1f1ac-049b-4b0b-b37a-82f8cf56a218&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2 - https://gis-support.pl/swietny-podrecznik-akademicki-do-qgis-za-darmo/ lub

http://www.dts.put.poznan.pl/wp-content/uploads/QGIS/20170602_Systemy_informacji_przestrzennej_z_QGIS_2_18.pdf

Bakuła K., Ostrowski W., Zapłata R., Kurczyński Z., Stereńczak K., Kraszewski B., 2016, "Zalecenia w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy i zastosowania danych LIDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego w ramach programu AZP” - https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki-archeologiczne/instrukcje-wytyczne-zalecenia/2017_instrukcja_LIDAR_NID.PDF

Byzdra A., Bernat M., Chmielecki M., Laskowski P., Orzechowski J., Rzepa S., Szulwic J., Ziółkowski P.: Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego i przetwarzanie danych: inwentaryzacja i inspekcja obiektów budowlanych. Gdańsk: Wydawnictwo Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego I-NET.PL & Katedra Geodezji WILiS Politechnika Gdańska, 2016.120 s. ISBN 978-83-934609-6-0

Literatura dodatkowa podawana przy określonych tematach cząstkowych zajęć.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: nazywa, definiuje, wymienia zasoby kulturowe – obiekty dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza zabytki ruchome i nieruchome) oraz metody, techniki nieinwazyjne, zwłaszcza teledetekcyjne.

UMIEJĘTNOŚCI: obsługuje, dobiera, porównuje, ocenia, poddaje krytyce podstawowe – przykładowe (wybrane) narzędzia i dane związane z teledetekcją, w tym obrazami hiperspektralnymi.

KOMPETENCJE: dyskutuje, pracuje w zespole, ma świadomość istnienia dziedzictwa kulturowego oraz potencjału technologicznego, a także określonych potrzeb ochrony zasobów kulturowych z teledetekcji.

12 pkt ECTS (1 pkt ECTS = 25-30 godz.)

Udział w zajęciach / łącznie – 105 godz. = 3,5 pkt ECTS

Udział w ćwiczeniach – 30 godzin

Udział w laboratorium – 30 godzin

Udział w wykładzie – 45 godzin

Przygotowanie do zajęć

20 godz.

Czas na przygotowanie referatu –

10 godz.

Samodzielna lektura –

50 godz.

Przygotowanie do zaliczenia (test, egzamin) –

30 godz.

Łącznie –

około 300 godz. / 12 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – zaliczenie: obecność (aktywny udział, w tym dyskusja itp.) oraz przygotowanie referatu.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające.

2. Obiekty zabytkowe - dziedzictwo materialne.

3. Ochrona zasobów zabytkowych.

4. Uczytelnianie i eksponowanie zabytków.

5. Nowe technologie.

6. Dane spektralne, wielospektralne, multispektralne i hiperspektralne.

7. Bazy danych cyfrowych.

8. Zasoby teledetekcyjne on-line - udostępnianie, pozyskiwanie i wykorzystywanie.

9. Zagadnienia problemowe - część referatowa I

10. Zagadnienia problemowe - część referatowa II

11. Zagadnienia problemowe - część referatowa III

12. Zagadnienia problemowe - część referatowa IV

13. Zagadnienia problemowe - część referatowa V

14. Analiza wybranych przykładów zastosowania nowych technologii na rzecz dziedzictwa kulturowego.

15. Podsumowanie i zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne / metody poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

- sytuacyjna

Metody dydaktyczne / praktyczne:

- ćwiczeniowa

- metoda projektu

- metoda stolików eksperckich

- laboratoryjna

- obserwacji

Metody dydaktyczne / dyskusyjne:

- referatu

Metody dydaktyczne / eksponująca:

- pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Rafał Zapłata 12/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)