Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe technologie (w tym hiperspektralne) w ochronie, uczytelnianiu i eksponowaniu obiektów zabytkowych WM-MA-U2-NTUZ
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa328a41134e64d3db3107ad187f3ca5b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=190671aa-3b99-41b9-93fb-13b1d35e9776&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2 - https://gis-support.pl/swietny-podrecznik-akademicki-do-qgis-za-darmo/ lub

http://www.dts.put.poznan.pl/wp-content/uploads/QGIS/20170602_Systemy_informacji_przestrzennej_z_QGIS_2_18.pdf

Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, NIMOZ, Warszawa 2011 - http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf

"Teledetekcja Środowiska" [wybrane artykuły] - http://geoinformatics.uw.edu.pl/teledetekcja-srodowiska/

Literatura dodatkowa podawana przy określonych tematach cząstkowych zajęć.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: nazywa, definiuje, wymienia zasoby kulturowe – obiekty dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza zabytki ruchome i nieruchome) oraz metody, techniki i systemy mobilne przeznaczone do digitalizacji i cyfryzacji.

UMIEJĘTNOŚCI: obsługuje, dobiera, porównuje, ocenia, poddaje krytyce podstawowe – przykładowe (wybrane) narzędzia cyfrowe związane z digitalizacją i cyfryzacją.

KOMPETENCJE: dyskutuje, pracuje w zespole, ma świadomość istnienia dziedzictwa kulturowego oraz potencjału technologicznego, a także określonych potrzeb ochrony zasobów kulturowych z wykorzystaniem systemów mobilnych.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium – zaliczenie: obecność oraz przeprowadzenie samodzielnej pracy

Zakres tematów:

1. Zagadnienia w prowadzające.

2. Praca z oprogramowaniem i danymi - część I

3. Praca z oprogramowaniem i danymi - część II

4. Praca z oprogramowaniem i danymi - część III

5. Praca z oprogramowaniem i danymi - część IV

6. Praca z oprogramowaniem i danymi - część V

7. Praca ze sprzętem do digitalizacji (WMP.SNS i/lub CNiT UKSW) - część I

8. Praca ze sprzętem do digitalizacji (WMP.SNS i/lub CNiT UKSW) - część II

9. Praca ze sprzętem do digitalizacji (WMP.SNS i/lub CNiT UKSW) - część III

10. Praca ze sprzętem do digitalizacji (WMP.SNS i/lub CNiT UKSW) - część IV

11. Praca ze sprzętem do digitalizacji (WMP.SNS i/lub CNiT UKSW) - część V

12. Analiza przykładowych zasobów zabytkowych.

13. Dokumentacja cyfrowa zasobów zabytkowych.

14. Prezentacja zabytków za pośrednictwem nowych tehcnologii.

15. Podsumowanie i zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne / praktyczne:

- metoda projektu

- metoda stolików eksperckich

- laboratoryjna

- obserwacji

Metody dydaktyczne / eksponująca:

- pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Rafał Zapłata 12/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)