Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość WSE-EK-BANK
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przebiega dwuetapowo:

-przygotowanie i wygłoszenie prezentacji (zasady przygotowania prezentacji oraz zakres tematów umieszczone na platformie moodla) na platformie MS teams

- aktywne uczestnictwo w liczeniu zadań (wykładowca podaje treść zadania i daje czas na jego wyliczenie a następnie w ciągu 3 minut należy umieścić to zadanie w odpowiedniej zakładce na platformie moodla) - student zbiera punkty przez cały semestr, które będą doliczone do oceny ostatecznej. Zatem uzbierane podczas całego semestru punkty będą obniżały ocenę z prezentacji lub ją podwyższały. Brak nadsyłanych zadań lub nadesłanie wszystkich zadań źle rozwiązanych czyli, jeśli ktoś będzie miał 0 punktów z nadesłanych zadań a przygotuje prezentację to ocena maksymalna jaką może uzyskać z przedmiotu to 3,0

Jeśli ktoś nie przygotuje prezentacji w ściśle określonym terminie i nie wygłosi jej na platformie MS teams będzie odpowiadał ustnie z dowolnej literatury lub artykułów naukowych w plikach pdf - łącznie 100 stron (zgodnie z tematyką w sylabusie). Minimum 7 dni przed egzaminem ustnym student jest zobowiązany umieścić na platformie moodla (w odpowiedniej zakładce) zakres materiału z którego się uczył (skany literatury, artykuły pdf.

Jeśli ktoś nie przygotuje prezentacji i nie zdobędzie żadnych punktów z nadesłanych zadań będzie odpowiadał ustnie na platformie MS Teams przy włączonej kamerze (najpierw z części z zdań a potem z teorii)

Zakres tematów:

Tematyka konwersatorium:

1. System bankowy i jego otoczenie (funkcje, podziały banków, rola banków,

2. Aspekty prawne funkcjonowania banków w Polsce – regulacje polskie i unijne (w tym dyrektywy bankowe)

3. NBP (obszary działalności, organy, funkcje, cel działalności)

4. Operacje otwartego rynku

5. Wymogi prawne dotyczące prowadzenia działalności bankowej w Polsce i w UE

6. Rachunki bankowe

7. Kredyty

1. Lokaty bankowe zadania (odsetki, zapadalność, wartość wypłaty)

2. Kredyty bankowe zadania

3. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania - zadania

4. Warunki uzyskania kredytów (hipoteczne, konsumenckie) sposoby obliczania i analizowania ofert dostępnych na rynku.

5. Świadomy konsument na rynku finansowym m.in.: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - na co zwrócić uwagę podpisując umowę o kredyt, niekorzystne zapisy w umowach, funkcjonowanie parabanków

Metody dydaktyczne:

Platforma Moodle i Spotkania na MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Magdalena Hryniewicka 24/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.