Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka innowacyjna przedsiębiorstwa WSE-EK-PIP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A.;

Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa, 2014

2. Weresa A., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej,

PWN, Warszawa 2012

3. Kałowski A., Wysocki J., Innowacje-ocena w ujęciu mikro, mezo i makro,

Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, 2015

4. Bessant J., Tidd J., Zarządzanie innowacjami - integracja zian

technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer SA,

Warszawa 2013

5. Brdulak J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie

przewagi konkurencyjnej firmy, SGH w Warszawie, Warszawa 2005

6. Kotler P., Trias DE BES F., Innowacyjność przepis na sukces. "Model od A

do F", Rembis, Poznań 2013

7. Liker J., Morgan J., Projektowanie przyszłości. Jak Toyota, Ford i inni

wprowadzają innowacje przez Lean Product Development, MT Biznes,

Warszawa 2020

8. Aulet B., Przedsiębiorczość zdyscyplinowana, Wydawnictwo Helion, Gliwice,

2014

Literatura dodatkowa:

1. Chan Kim W. Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes,

Warszawa 2010

2. Likier J., Convis G., Droga Toyoty do lean leadership, MT Biznes, Warszawa

2016

3. Jorisch A., I będziesz się rozwijał. Izraelska innowacyjność, która zmienia

świat, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2020

4. Schwab K., Czwarta rewolucja przemysłowa, Studio Emka, Warszawa 2018

5. Lachowski S., Droga innowacji., Studio Emka, Warszawa 2010

6. Isaacson W., Innowatorzy, Insignis, Kraków 2016

7. Thaler R., Sunstein C., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje

dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka Wydawnictwo,

Poznań 2017

8. Porter M., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, One Press, 2006

Efekty uczenia się:

1. Wiedza - student nazywa, definiuje, wymienia, opisuje, wyjaśnia, identyfikuje, rozpoznaje, charakteryzuje, rozróżnia, prezentuje, cytuje, wylicza, wskazuje, dobiera, formułuje, tłumaczy, odtwarza, objaśnia informacje związane z prowadzeniem przedsięwzięć innowacyjnych na poziomie przedsiębiorstwa

2. Umiejętności - student na zdolność do stosowanie wiedzy i korzystania z know-how (analizuje, decyduje, dobiera, opracowuje, kalkuluje, rozwiązuje, konstruuje, projektuje, planuje, weryfikuje, ocenia, ustala kryteria, organizuje, tworzy oraz wdraża) w celu wykonania zadań i rozwiązania problemów związanych z prowadzeniem przedsięwzięć innowacyjnych na poziomie przedsiębiorstwa

3. KOMPETENCJE - udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywana w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej związanych z identyfikowaniem, rozwojem i wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena opanowania materiału nauczania oraz pracy własnej studenta - wykład

Kryteria oceny:

1. na ocenę 2 (ndst): student nie umie podstawowych pojęć z zakresu

innowacji i innowacyjności w przedsiębiorstwie

2. na ocenę 3 (dst): student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu

innowacji i innowacyjności w przedsiębiorstwie

3. na ocenę 4 (db.): student zna, rozumie i potrafi zastosować pojęcia związane z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwie

4. na ocenę 5 (bdb.): student potrafi efektywnie prezentować, analizować oraz, dyskutować na temat kwestii związanych z przygotowaniem, wdrożeniem innowacji wywodzących się z obszaru B+R, transferu technologii czy też impulsu rynkowego

Sposób zaliczenie będzie uzależniony od aktualnych ograniczeń wpływających na funkcjonowanie i tryb i sposób prowadzenia zajęć na UKSW :

1. Odpowiedź ustna ( w przypadku egzaminu prowadzonego w trybie zdalnym)

2. Egzamin pisemny ( w przypadku egzaminu prowadzonego w trybie stacjonarnym)

Zakres tematów:

1. Istota innowacji i innowacyjności oraz jej cele (2h)

2. Innowacyjność jako jeden z podstawowych procesów w przedsiębiorstwie (2h)

3. Budowa i organizacja innowacyjnego przedsiębiorstwa (2h)

4. Przygotowanie strategii innowacji - w kierunku systemu innowacji w przedsiębiorstwie (2h)

5. Źródła innowacji w przedsiębiorstwie - działalność badawczo-rozwojowa (2h)

6. Badania podstawowe, przemysłowe i prace rozwojowe - istota i cele

podziału działalności B+R (2h)

7. Źródła innowacji w przedsiębiorstwie - inspiracja i impulsy z rynku (2h)

8. Wykorzystanie sieci powiązań w innowacyjności (2h)

9. Podejmowanie decyzji związanych z innowacyjnością w warunkach niepewności społeczno-gospodarczej (2h)

10. Planowanie rozwoju innowacji na poziomie przedsiębiorstwa (2h)

11. Tworzenie i wdrażanie nowych produktów i usług (2h)

12. Techniczna i ekonomiczna ocena planowanej innowacji (produktu, usługi

lub procesu) (2h)

13. Transfer technologii i jej zastosowanie w przedsiębiorstwie (2h)

14. Nowe formy prowadzenia innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa (2h)

15. Odbieranie korzyści z innowacji na poziomie przedsiębiorstwa (2h)

Metody dydaktyczne:

Metody podające wykorzystywane podczas zajęć:

1. Wykład konwersacyjny

2. Wykład problemowy

3. Wykład informacyjny

4. Opowiadanie, opis

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

1. Klasyczna metoda problemowa

2. Sytuacyjna

Metody ćwiczeniowe

1. Ćwiczeniowa

2. Studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Bartosz Stachowiak 31/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.