Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości WSE-EK-PRa
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 70
Literatura:

1) K.Zasiewska, Podstawy rachunkowości z elementami prawa podatkowego- ujęcie praktyczne podręcznik , SKwP, Warszawa 2020

2) K. Zasiewska, Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z elementami prawa podatkowego - ujęcie praktyczne , SKwP, Warszawa 2020

3) R. Gasza, E. Sender, W. Wojas Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2020

4) Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne, A. Cicha, Katarzyna Zasiewska SKwP, Warszawa 2020

5) Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych- ujęcie praktyczne, A. Cicha, K. Zasiewska SKwP, Warszawa 2020

6) Ustawa o rachunkowości wg aktualnego stanu prawnego

Efekty uczenia się:

wykład 2 ECTS:

EK1_W06,

1 ECTS (30h)

1 pkt ECTS przygotowanie się do egzaminu

ćwiczenia 4 ECTS:

EK1_U03, EK1_U04, EK1_K02, EK1_K05

2 ECTS (30h)

2 pkt ECTS praca własna studenta -analiza literatury, przygotowywanie się do ćwiczeń

3 pkt ECTS praca własna studenta -analiza literatury, przygotowywanie się do ćwiczeń

1 pkt ECTS przygotowanie się do egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach obowiązkowa

Wykłady: egzamin pisemny, testy jednokrotnego wyboru (20 testów)

ćwiczenia: zadania sytuacyjne z zakresu objętego programem ( do 5 zadań),zaliczenie forma pisemna

Realizacja egzaminu i zaliczenia poprzez aplikację Moodle

ocena wykłady i ćwiczenia wg następujących zasad:

20-19 pkt ocena 5,0

18-17 pkt ocena 4,5

16-15 pkt ocena 4,0

14-13 pkt ocena 3,5

12-11 pkt ocena 3,0

10 pkt i mniej ocena 2,0

Zakres tematów:

zakres przedmiotu

1) Istota rachunkowości oraz normy i wzorce

2) zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości

3) Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania

4) Operacje gospodarcze, podział i rodzaje i dokumentów stanowiących podstawę dokonywania zapisów w księgach rachunkowych

5) Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

- pojęcie i klasyfikacja kont księgowych

- funkcjonowanie kont bilansowych

- funkcjonowanie kont wynikowych

- konta syntetyczne i analityczne

- ewidencja pozabilansowa

- korygowanie błędów w księgach rachunkowych (storno czarne i czerwone)

6) Ewidencjonowanie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego

7) Ewidencja rozrachunków

8) Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

9)Podstawy ewidencjowania przychodów i kosztów w segmentach działalności firm

9) Podstawy sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat

Metody dydaktyczne:

wykłady dające podstawę dla samodzielnej pracy studenta w wykonywaniu ćwiczeń, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych z wykorzystaniem teorii .

realizacja zajęć w teams. zaliczenie i egzamin moodle

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Wanda Wojas 23/24 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Wanda Wojas 23/23 szczegóły
3 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Wanda Wojas 21/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.