Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie środowiskowe WSE-EK-ZarzSr
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Gospodarka a środowisko i ekologia, red.Krzysztof Małachowski, wydawnictwo: Cedewu 2019

2. Zarządzanie środowiskowe, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek Wydawnictwo: PWE, 2013

Literatura uzupełniająca:

1. Systemy zarządzania środowiskowego zgodne z wymaganiami normy iso 14001 na tle wybranych determinant rozwoju rynku ubezpieczeń środowiskowych, Malwina Lemkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek 2020

2. Zarządzanie środowiskowe zgodne z ISO 14001:2015, Andrzej Pacana, wydawnictwo: Politechnika Rzeszowska, 2018

3. Nierzwicki W. Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006

4. Pakulska J., Protection of the environment as an expression of the corporate social responsibility, Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, nr 118/2018

5. Rutkowska M., Pakulska J., Environmental Management Systems According to ISO 14001, 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology, Karpacz 2018

Efekty uczenia się:

EK1_W02 ma wiedzę na temat roli środowiska w rozwoju gospodarczym oraz działalności przedsiębiorstwa oraz zna wkład myśli ekonomicznej do opisu i rozwiązywania problemów powstających w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak też ma wiedzę z zakresu systemów zarządzania środowiskiem

EK1_U04 dostrzega problemy związane z ograniczonością zasobów środowiska i potrafi zaproponować rozwiązania nieograniczające możliwości rozwoju gospodarczego oraz jest świadomy konieczności ochrony zasobów środowiska przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej

EK1_K03 rozumie odpowiedzialność przedsiębiorstwa za skutki swojej działalności dla środowiska

EK1_K06 potrafi myśleć i działać w zakresie ochrony środowiska doceniając znaczenie nauk ekonomicznych

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy (50%)

poniżej 50% ndst

50%- 60% dst

60% - 70% dst plus

70% -80% db

80%-90% db plus

90%-100% bdb

Praca semestralna: Polityka środowiskowa w wybranym przedsiębiorstwie (50%)

Dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach

Na ocenę ndst nie ma wiedzy na temat roli środowiska w rozwoju gospodarczym oraz działalności przedsiębiorstwa, nie zna wkładu myśli ekonomicznej do opisu i rozwiązywania problemów powstających w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma wiedzy z zakresu systemów zarządzania środowiskiem

Nie dostrzega problemy związane z ograniczonością zasobów środowiska i nie potrafi zaproponować rozwiązania nieograniczające możliwości rozwoju gospodarczego oraz nie jest świadomy konieczności ochrony zasobów środowiska przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie rozumie odpowiedzialność przedsiębiorstwa za skutki swojej działalności dla środowiska. Nie potrafi myśleć i działać w zakresie ochrony środowiska doceniając znaczenie nauk ekonomicznych.

Na ocenę dst ma podstawową wiedzę na temat roli środowiska w rozwoju gospodarczym oraz działalności przedsiębiorstwa oraz zna w niewielkim stopniu wkład myśli ekonomicznej do opisu i rozwiązywania problemów powstających w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak też ma podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania środowiskiem. Dostrzega problemy związane z ograniczonością zasobów środowiska, ale nie potrafi zaproponować rozwiązań nieograniczające możliwości rozwoju gospodarczego oraz nie jest świadomy konieczności ochrony zasobów środowiska przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie rozumie odpowiedzialności przedsiębiorstwa za skutki swojej działalności dla środowiska. Nie potrafi myśleć i działać w zakresie ochrony środowiska doceniając znaczenie nauk ekonomicznych.

Na ocenę dst plus ma niewielką wiedzę na temat roli środowiska w rozwoju gospodarczym oraz działalności przedsiębiorstwa oraz w niewielkim stopniu zna wkład myśli ekonomicznej do opisu i rozwiązywania problemów powstających w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak też ma niewielką wiedzę z zakresu systemów zarządzania środowiskiem. Dostrzega problemy związane z ograniczonością zasobów środowiska, ale nie potrafi zaproponować rozwiązań nieograniczające możliwości rozwoju gospodarczego oraz nie jest świadomy konieczności ochrony zasobów środowiska przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Rozumie odpowiedzialność przedsiębiorstwa za skutki swojej działalności dla środowiska. Nie potrafi myśleć i działać w zakresie ochrony środowiska doceniając znaczenie nauk ekonomicznych

Na ocenę dobrą ma wiedzę na temat roli środowiska w rozwoju gospodarczym oraz działalności przedsiębiorstwa oraz zna wkład myśli ekonomicznej do opisu i rozwiązywania problemów powstających w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak też ma wiedzę z zakresu systemów zarządzania środowiskiem. Dostrzega problemy związane z ograniczonością zasobów środowiska i potrafi zaproponować rozwiązania nieograniczające możliwości rozwoju gospodarczego oraz jest świadomy konieczności ochrony zasobów środowiska przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Rozumie odpowiedzialność przedsiębiorstwa za skutki swojej działalności dla środowiska.

Potrafi myśleć i działać w zakresie ochrony środowiska doceniając znaczenie nauk ekonomicznych.

Na ocenę db plus ma dużą wiedzę na temat roli środowiska w rozwoju gospodarczym oraz działalności przedsiębiorstwa oraz w dobrze zna wkład myśli ekonomicznej do opisu i rozwiązywania problemów powstających w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak też ma dużą wiedzę z zakresu systemów zarządzania środowiskiem. Dostrzega problemy związane z ograniczonością zasobów środowiska i potrafi zaproponować rozwiązania nieograniczające możliwości rozwoju gospodarczego oraz jest świadomy konieczności ochrony zasobów środowiska przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Rozumie odpowiedzialność przedsiębiorstwa za skutki swojej działalności dla środowiska. Potrafi myśleć i działać w zakresie ochrony środowiska doceniając znaczenie nauk ekonomicznych.

Na ocenę bdb ma bardzo dużą wiedzę na temat roli środowiska w rozwoju gospodarczym oraz działalności przedsiębiorstwa oraz bardzo dobrze zna wkład myśli ekonomicznej do opisu i rozwiązywania problemów powstających w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak też ma bardzo dużą wiedzę z zakresu systemów zarządzania środowiskiem. Dostrzega problemy związane z ograniczonością zasobów środowiska i potrafi zaproponować innowacyjne rozwiązania nieograniczające możliwości rozwoju gospodarczego oraz jest świadomy konieczności ochrony zasobów środowiska przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Rozumie odpowiedzialność przedsiębiorstwa za skutki swojej działalności dla środowiska. Potrafi myśleć i działać w zakresie ochrony środowiska doceniając znaczenie nauk ekonomicznych.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Środowisko przyrodnicze a gospodarka. Koncepcje ochrony środowiska.

3. Zrównoważony rozwój w naukach ekonomicznych.

4. Wskaźniki trwałego rozwoju

5. Przedsiębiorstwo a środowisko.

6. Zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z zasadami ekorozwoju

7.Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w obszarze ochrony środowiska

8 - 9. Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie

10 -14. Polityka środowiskowa przedsiębiorstw – przykłady (opracowania przygotowane przez studentów)

15.Zaliczenie (test moodle)

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, studia przypadków, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, samodzielne opracowanie zagadnienia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Jolanta Pakulska 8/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.